Dla kandydatów na studia

Dlaczego warto studiować w Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu Dlaczego warto studiować w Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego Dlaczego warto studiować w Kolegium Prawa
 • wiele atrakcyjnych specjalności;
 • wieloletnie doświadczenie w kształceniu na kierunku administracja;
 • nowoczesny system kształcenia praktycznego;
 • zaczynając studia nie musisz wybierać: "administracja" czy "zarządzanie";
 • doskonałe warunki studiowania

więcej...

 • atrakcyjne specjalności;
 • w procesie kształcenia kładziemy duży nacisk na aspekty praktyczne;
 • nowoczesne Laboratorium Kryminalisyczne;
 • nowoczesna strzelnica elektroniczna;
 • porozumienie z Komendą Główną Policji

więcej...

 • jeden z najlepszych wydziałów "prawa" w Polsce!
 • znakomita kadra nauczająca;
 • nowoczesny system kształcenia praktycznego;
 • ścieżka aplikacyjna;
 • uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych

więcej...

Czym jest nowy wymiar studiowania

Dla studentów i kandydatów

System Edukacji Dodatkowej - BED System Kształcenia Praktycznego Stypendia Akademickie Biuro Karier

BED to nowatorskie rozwiązanie po­zwa­lające na rozwijanie za­in­te­re­so­wań i umiejętności studentów. W ramach BED każdy student, studiujący w WSPIA może wybrać dodatkowe bezpłatne zajęcia, m.in.: studia podyplomowe, kursy i warsztaty...

W  WSPiA  funkcjonują dwa systemy stypendialne. Oprócz stypendiów z budżetu państwa (stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi) studenci WSPiA są nagradzani stypendiami z budżetu Uczelni.Informacje o stypedniach

Filmy uczelniane

Prev Next
Otwórz film
2017-11-07Inauguracja roku akademickiego 2017-2018, Rzeszów 14 października 2017 r.
Otwórz film
2017-11-06IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego, WSPiA Rzeszów, 17.05.2017 r.
Otwórz film
2017-06-30WSPiA - Dobry Kierunek!
Otwórz film
2017-03-02WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa - wybierz DOBRY KIERUNEK - wybierz studia w WSPiA
Otwórz film
2017-03-02WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa - wybierz DOBRY KIERUNEK - wybierz studia w WSPiA
Otwórz film
2017-06-30Koncert na powitanie w Rzeszowie WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
Otwórz film
2017-06-14Otrzęsiny WSPiA 2016 - Piękni i Młodzi - 9 listopada 2016 r.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Absolwenci

Biblioteka