Pierwsza Konstytucja dla Ukrainy Hetmana Filipa Orlika z 1710 r.
Autor: Bronisław Majgier Monografie 15 Przemyśl 2005 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu ss. 176 ISBN 83-89473-04-6

Cena: 18 pln