Stwierdzenie ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich w polskim prawie konstytucyjnym
Autor: Łukasz Buczkowski Przemyśl 2010 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu ss. 440 ISBN 9788361441038

Cena: 30 pln