Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Czym jest „NOWY WYMIAR STUDIOWANIA”

NOWY WYMIAR STUDIOWANIA

Staramy się kształcić rzetelnie i solidnie. Stworzenie jak najlepszej kadry nauczającej (znakomici profesorowie!), zbudowanie jak najlepszej bazy lokalowej (piękny kampus!), jak najlepsze plany i programy nauczania – to nasza codzienna troska. Najlepszym tego dowodem jest przyznanie naszej Uczelni w 2011 r. uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych i uzyskanie statusu uczelni akademickiej. Warto podkreślić, że jesteśmy jedyną niepubliczną uczelnią akademicką, czyli mającą uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych nie tylko na Podkarpaciu, ale i na wschodzie Polski. Na ponad 300 istniejących w kraju uczelni niepublicznych status ten posiada tylko 20 szkół wyższych.

Zawsze wychodziliśmy naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, rynku pracy, pracodawców i dostosowywaliśmy m.in.: plany, programy, metody i formy nauczania do tych oczekiwań. Kolejne zmiany, chyba najbardziej głębokie, wprowadzamy od 2015 r. Nazwaliśmy je „NOWY WYMIAR STUDIOWANIA”. Na czym on polega?

Po pierwsze – uważamy, że coraz większe szanse na rynku pracy będzie miał pracownik - absolwent szkoły wyższej, który zdobędzie uniwersalne i wszechstronne wykształcenie ale uzupełnione specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami. Dlatego dokonujemy zmian w planach, programach i metodach kształcenia, o których jest poniżej mowa. Takie wykształcenie jest dzisiaj najbardziej przydatne i użyteczne, ponieważ pozwala absolwentowi podejmować zatrudnienie w różnych instytucjach i na różnych stanowiskach.

Po drugie – w roku 2015 rozpoczęliśmy realizację projektu pod nazwą „Niezbędnik Studenta WSPiA”. Jest to bardzo nowoczesna pomoc dydaktyczna ułatwiająca zdobywanie wiedzy i umiejętności metodą „step by step - krok po kroku”. Polega ona na tym, że przed każdymi zajęciami prowadzący nauczyciel akademicki zamieszcza na koncie studenta w Wirtualnej Uczelni streszczenie omawianego tematu oraz materiały dydaktyczne, w tym m.in. tzw. repetytorium zawierające pytania i odpowiedzi wymagane do zaliczenia danego przedmiotu. W ten sposób stwarzamy możliwość systematycznej nauki.

Po trzecie – wprowadzamy możliwość zaliczania przedmiotów w systemie punktowym; aby otrzymać pozytywną ocenę student musi uzyskać odpowiednią liczbę punktów za wiedzę, aktywność na zajęciach i umiejętności praktyczne.

Po czwarte – od kilku lat zdobywaliśmy doświadczenia w zakresie kształcenia praktycznego i te doświadczenia pozwoliły nam na opracowanie i wdrożenie nowego systemu kształcenia praktycznego, który składa się z pięciu ścieżek. Co bardzo ważne, w ramach tego systemu, wprowadziliśmy nasze oryginalne pomysły, takie jak: pracownie praktyczne i praktyczne poniedziałki. Zmieniamy sylwetkę naszego absolwenta - dużo większe znaczenie przypisując wiedzy i umiejętnościom praktycznym.

Po piąte – w roku 2014 r. wprowadziliśmy system kształcenia dodatkowego umożliwiający zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji. Kwalifikacje te są m.in. uzupełnieniem uniwersalnego i wszechstronnego wykształcenia, które zdobywasz studiując określony kierunek studiów. System nazwaliśmy w skrócie BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ramach BED będziesz mógł wybrać dodatkowe, bezpłatne zajęcia zgodne z Twoimi zainteresowaniami.

Po szóste – nowy wymiar studiowania polega także na reformie zajęć dydaktycznych. Zmniejszyliśmy liczbę godzin wykładów na rzecz aktywnych form nauki, tj. ćwiczeń i warsztatów prowadzonych m.in. z wykorzystaniem tablic interaktywnych, repetytoriów, laboratoriów i pracowni. Aktywność w ramach tych form nauki ma wpływ na ocenę z zaliczeń i egzaminów. Dodać trzeba, że w dużym zakresie zajęcia te prowadzą wybitni praktycy (m.in.: sędziowie, prokuratorzy, radcowie prawni, policjanci, celnicy oraz pracownicy urzędów).

Po siódme – jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu wprowadziliśmy nowe możliwości studiowania specjalności w ramach wszystkich kierunków studiów. Jeżeli wybierzesz zaproponowaną specjalność możesz ją studiować albo tradycyjnie w ramach uruchomionej grupy wykładowej (jeżeli zostanie ona utworzona) albo w trybie indywidualnym. W ramach toku indywidualnego studiował będziesz specjalność pod kierunkiem przydzielonego Ci opiekuna dydaktycznego.

Po ósmezmieniliśmy oblicze kierunku „prawo; zmiany te polegają na stworzeniu dwóch profili kształcenia oraz daleko idącym upraktycznieniu zajęć:

  • pierwszego – adresowanego do osób chcących zdawać na aplikację (m.in.: sędziowską, prokuratorską, adwokacją, radcowską);
  • drugiego – dla osób, które są zainteresowane inną drogą kariery prawniczej (m.in.: doradztwem prawnym, doradztwem podatkowym, pracą w służbach mundurowych itp.).

W ramach obu profili kształcenia będziesz uczył się prawa na przykładach praktycznych.

Po dziewiąte – wprowadzamy całkowicie nową na Podkarpaciu ofertę dydaktyczną skierowaną do kandydatów na studia nazwaną „Nowy Kierunek Studiowania – administracja // zarządzanie”. Polega ona na tym, że zamierzając studiować „administrację” lub „zarządzanie” – kierunki uniwersalne i wszechstronne nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia. Przyjmowany jesteś na pierwszy rok studiów do Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu. Te dwa kierunki są do siebie podobne, jednak są inaczej sprofilowane (na „administracji” przeważają przedmioty organizacyjno-prawne, a na „zarządzaniu” przedmioty organizacyjno-ekonomiczne). Pierwszy rok studiów ma charakter ogólny i wprowadzający, przygotowujący Cię do podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Decyzję tę podejmujesz pod koniec I roku.

Po dziesiąte – kolejnym nowatorskim projektem jest ułatwianie studentom wyboru drogi zawodowej. Projekt ten pod nazwą „WSPiA – droga do kariery – kariera” polega na tym, że już od 2. semestru będziemy modelować Twoją przyszłą karierę zawodową. W każdym semestrze będą odbywały się zajęcia i spotkania, które pozwolą Ci podejmować dobre decyzje dotyczące Twojej przyszłości zawodowej.

Podjęcie decyzji o wyborze uczelni i kierunku studiów jest niewątpliwie jedną z ważnych i trudnych decyzji życiowych. Mam jednak nadzieję, że po przeczytaniu informatora i zweryfikowaniu zawartych w nim informacji z rzeczywistością (zachęcam do porównania z innymi uczelniami, a także zapraszam do odwiedzenia naszej Uczelni), dostrzeżesz powody, które skłonią Cię do zdecydowania się na studiowanie w Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Zapraszamy!
 

                                                                   Prof. dr hab. Jerzy Posłuszny
Rektor WSPiA
                                      


 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier