Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Przedmioty obligatoryjne dla wszystkich specjalności na studiach II stopnia

Przedmioty podstawowe – wspólne dla wszystkich specjalności na studiach II stopnia:

1 semestr:

 • Instytucje administracji i prawa administracyjnego
 • Administrowanie danymi osobowymi i informacją publiczną
 • Fundusze UE
 • Klinika administracji
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

2 semestr:

 • Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego
 • Instytucje rynku finansowego
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawo ochrony środowiska
 • Tworzenie grafik
 • Klinika administracji
 • Seminarium magisterskie

3 semestr:

 • Jak planować kampanię reklamową
 • Legislacja w administracji
 • Współczesne systemy rządów
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Kultura administrowania
 • System ubezpieczeń społecznych w Polsce
 • Tendencje rozwoju administracji publicznej
 • Klinika administracji
 • Seminarium magisterskie

4 semestr:

 • Współczesne kultury prawne
 • Public relations i tworzenie wizerunku instytucji publicznych
 • Klinika administracji
 • Seminarium magisterskie
 • Ochrona praw autorskich i własności przemysłowej

PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCIACH:

SPECJALNOŚĆ ADMINISTRACJA CELNA I SKARBOWA

 • Umowy międzynarodowe w sprawach celnych
 • Analiza podatkowa
 • Prawo celne
 • Zaskarżanie i kontrola decyzji podatkowych
 • Regulacje około celne w prawie UE
 • Podstawy prawne wymiany informacji podatkowej
 • Organizacje międzynarodowe w sprawach celnych
 • Opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych

 

SPECJALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 • Psychologia rozwoju osobistego
 • Klient w administracji
 • Informatyzacja w administracji publicznej
 • Świadcząca działalność administracji publicznej
 • Przygotowanie i system finansowania projektów UE
 • System sądowej kontroli w administracji publicznej
 • Kontrola administracji publicznej w postępowaniu cywilnym
 • Strategia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
 • Kontrola i nadzór w systemie administracji publicznej

 

SPECJALNOŚĆ ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

 • Psychologia bezpieczeństwa
 • Prawa człowieka a działalność organów bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Metodologia i metodyka nauk o bezpieczeństwie
 • Socjologia bezpieczeństwa
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • Samorząd terytorialny a bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Bezpieczeństwo w sporcie

 

SPECJALNOŚĆ ORGANIZACJA PRACY SOCJALNEJ I RESOCJALIZACJA

 • Wprowadzenie do pracy socjalnej z  metodyką
 • Instytucje polityki społecznej
 • Metodyka pracy z rodziną
 • Podstawy resocjalizacji z metodyką
 • Elementy patologii i profilaktyki społecznej
 • Prawne podstawy pracy socjalnej i resocjalizacji
 • Praca socjalna z osobą niepełnosprawną
 • Elementy kryminologii,  wiktymologii i suicydologii

 

SPECJALNOŚĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 • Teorie stosunków międzynarodowych
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Elementy wspólnego rynku UE
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
 • System ochrony prawnej UE
 • Międzynarodowe organizacje gospodarcze
 • Arbitraż międzynarodowy

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM-SPEDYCJĄ-LOGISTYKĄ

 • Prawo celne w Unii Europejskiej
 • Międzynarodowa polityka celna
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie w handlu międzynarodowym
 • Dostęp do rynku
 • Prawo cywilne
 • Procedury celne
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • Bezpieczeństwo drogowe
 • Międzynarodowe prawo celne i podatkowe
 • Prawo handlowe
 • Prawo podatkowe
 • Globalne uwarunkowania polityki celnej
 • Prawo socjalne

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Analiza funkcjonowania gospodarki rynkowej
 • Współczesne problemy zarządzania
 • Prawo pracy
 • Psychologia zarządzania
 • Zarządzanie projektem
 • Kultura w organizacji
 • Negocjacje
 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim

 

SPECJALNOŚĆ ADMINISTROWANIE FIRMĄ

 • Fundusze UE dla przedsiębiorcy
 • Metody oceny projektów inwestycyjnych
 • Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
 • Bankowe metody oceny zdolności kredytowej
 • Odpowiedzialność prawna przedsiębiorcy
 • Postępowanie egzekucyjne - sądowe i administracyjne
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
 • Spory gospodarcze

 

SPECJALNOŚĆ FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • Rachunkowość
 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
 • Zarządzanie finansami
 • Nowoczesne metody oceny projektów inwestycyjnych
 • Rachunkowość podatkowa
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość zarządcza
 • Biznes plan

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier