Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

NOWY KIERUNEK STUDIOWANIA - ADMINISTRACJA//ZARZĄDZANIE

Coraz większe szanse na rynku pracy będzie miał w przyszłości pracownik – absolwent szkoły wyższej wykształcony uniwersalnie i wszechstronnie. Takie wykształcenie daje dużo większe szanse zarówno na podjęcie pierwszej pracy po studiach, jak i zmiany zatrudnienia. Uniwersalność i wszechstronność otwierać będzie drzwi do niemal każdego zakładu pracy. Nabierać to będzie szczególnego znaczenia w sytuacjach, gdy w Polsce uwidacznia się znane na zachodnich rynkach pracy zjawisko zmiany zatrudnienia lub profilu zawodowego w okresie swojej kariery.

Dostrzegając to dopasowujemy profil kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów, a także wprowadzamy nowatorskie sposoby studiowania. W tym zakresie proponujemy całkowicie nową na Podkarpaciu ofertę dydaktyczną nazwaną „nowy kierunek studiowania – administracja // zarządzanie”. Polega ona na tym, że chcąc studiować kierunek uniwersalny i wszechstronny, tj. „administrację” lub „zarządzanie”, nie trzeba podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia. Kandydat przyjmowany jest bowiem na I rok studiów do Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu, które prowadzi właśnie administrację i zarządzanie. Decyzję o studiowaniu wybranego kierunku i specjalności student podejmuje pod koniec I roku studiów. Pierwszy rok studiów będzie miał charakter ogólny i przygotuje do podjęcia świadomej i rozsądnej decyzji o wyborze kierunku studiów. Na „administracji” przeważają przedmioty organizacyjno-prawne, zaś na „zarządzaniu” więcej jest przedmiotów organizacyjno-ekonomiczno-finansowych. „Administracja” jest wyprofilowana pod funkcje menedżerskie w administracji publicznej, „zarządzanie” pod funkcje menedżerskie w sektorze biznesowym. Należy podkreślić, że „nowy” magister i licencjat „administracji” lub „zarządzania” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej będzie mógł wzbogacić i obudować swoje wykształcenie i kwalifikacje wybraniem określonej specjalności.

Nowatorskość studiowania w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej to także nowy sposób studiowania specjalności. Poza wyborem kierunku studiów („administracja” lub „zarządzanie”) wybierana jest także specjalność. Jeśli nie zostanie utworzona grupa specjalizacyjna, jest możliwość uzyskania specjalności według toku indywidualnego. Jest to nowatorska oferta edukacyjna WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Co więcej, istnieje możliwość zaproponowania specjalności, której nie ma na liście i realizacji jej w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia.
Można także mnożyć kompetencję poprzez wybranie kilku specjalności..


Ważnym elementem nowego oblicza „administracji” i „zarządzania” będzie możliwość wzbogacenia w czasie studiów swojego CV dodatkowymi, specjalistycznymi kwalifikacjami. W wielu przypadkach mogą one okazać się bardzo przydatne jako uzupełnienie uniwersalnego i wszechstronnego wykształcenia. Zdobywanie specjalistycznych kwalifikacji oferujemy w ramach dodatkowych zajęć, składających się na tzw. system bonu edukacji dodatkowej – BED. Zajęcia te są bezpłatne.

Dodatkową wartością dydaktyczną jest możliwość nauki nowoczesną metodą „step by step – krok po kroku”. Jest to nowoczesny i alternatywny dla tradycyjnych form egzaminów i zaliczeń system sukcesywnego potwierdzania efektów kształcenia poprzez systematyczne zaliczanie treści programowych objętych sylabusem. Dzięki temu eliminuje się niekorzystny efekt zaliczania przedmiotu w ramach jednego podejścia egzaminacyjnego.

Dla każdego przedmiotu opracowany jest „Edukator” będący pomocą dydaktyczną ułatwiającą studentom zdobywanie wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji. Jest on generatorem treści merytorycznych, repetytoriów, pomocy naukowych, casusów, wyciągów z orzeczeń sądowych itp. dostępnych dla studenta na jego indywidualnym koncie wirtualnym.

Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem wzbogacającym proces dydaktyczny jest System Kształcenia Praktycznego Założeniem Systemu jest wzbogacenie konwencjonalnych form dydaktycznych o elementy praktyczne. Wyrazem tego są zajęcia praktyczne realizujące treści programowe poszczególnych przedmiotów oraz tzw. Praktyczne Poniedziałki, w ramach których umożliwiamy studentom udział w różnych przedsięwzięciach praktycznych, jak spotkania z przedstawicielami praktyki, symulowane rozprawy, pracownie praktyczne itp.

 

Zapraszam.

Dr Przemysław Niemczuk,
Dziekan - Dyrektor Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka