Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Zarządzanie - studia I stopnia

Zapraszamy Cię do skorzystania z całkowicie nowej na Podkarpaciu oferty dydaktycznej skierowanej do kandydatów na studia nazwanej „Nowy Kierunek Studiowania – administracja // zarządzanie”.

Polega ona na tym, że zamierzając studiować „zarządzanie” lub „administrację” – kierunki uniwersalne i wszechstronne nie musisz podejmować decyzji o wyborze jednego z nich w momencie składania dokumentów na studia. Przyjmowany jesteś na pierwszy rok studiów do Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu. Te dwa kierunki są do siebie podobne, jednak są inaczej sprofilowane. Na „zarządzaniuprzeważają przedmioty organizacyjno-ekonomiczne, a na „administracjiprzedmioty organizacyjno-prawne.

Pierwszy rok studiów ma charakter ogólny i wprowadzający, przygotowujący Cię do podjęcia decyzji o wyborze kierunku studiów zgodnie z Twoimi zainteresowaniami. Decyzję tę podejmujesz pod koniec I roku. Wtedy też dokonasz wyboru specjalności.

Na studiach pierwszego stopnia na kierunku "zarządzanie" możesz wybrać jedną z kilku specjalności:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku "zarządzanie" będziesz mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku "administracja" na jednej ze specjalności np. o charakterze biznesowym:


To nie koniec nowości dla kandydatów!

Jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu wprowdziliśmy nowe możliwości studiowania specjalności w ramach wszystkich kierunków studiów. Jeżeli wybierzesz zaproponowaną specjalność możesz ją studiować albo tradycyjnie w ramach uruchomionej grupy wykładowej (jeżeli zostanie ona utworzona) albo w trybie indywidualnym. W ramach toku indywidualnego studiował będziesz specjalność pod kierunkiem przydzielonego Ci opiekuna dydaktycznego.

Nowy wymiar studiowania polega także na reformie zajęć dydaktycznych.  Zmniejszyliśmy liczbę godzin wykładów na rzecz aktywnych form nauki, tj. ćwiczeń i warsztatów prowadzonych m.in. z wykorzystaniem tablic interaktywnych, repetytoriów, laboratoriów i pracowni. Aktywność w ramach tych form nauki ma wpływ na ocenę z zaliczeń i egzaminów. W dużym zakresie zajęcia te prowadzą wybitni praktycy (m.in.: sędziowie, prokuratorzy, radcowie prawni, policjanci, celnicy oraz pracownicy urzędów).

W roku 2015 rozpoczęliśmy realizację projektu pod nazwą „Niezbędnik Studenta WSPiA”. Jest to bardzo nowoczesna pomoc dydaktyczna ułatwiająca zdobywanie wiedzy i umiejętności metodą „step by step - krok po kroku”. Polega ona na tym, że przed każdymi zajęciami prowadzący nauczyciel akademicki zamieszcza na koncie studenta w Wirtualnej Uczelni streszczenie omawianego tematu oraz materiały dydaktyczne, w tym m.in. tzw. repetytorium zawierające pytania i odpowiedzi wymagane do zaliczenia danego przedmiotu. W ten sposób stwarzamy możliwość systematycznej nauki.

Wprowadzamy możliwość zaliczania przedmiotów w systemie punktowym; aby otrzymać pozytywną ocenę student musi uzyskać odpowiednią liczbę punktów za wiedzę, aktywność na zajęciach i umiejętności praktyczne.

Od kilku lat zdobywaliśmy doświadczenia w zakresie kształcenia praktycznego i te doświadczenia pozwoliły nam na opracowanie i wdrożenie nowego systemu kształcenia praktycznego, który składa się z pięciu ścieżek. W ramach tego systemu, wprowadziliśmy nasze oryginalne pomysły, takie jak: pracownie praktyczne i praktyczne poniedziałki. Zmieniamy sylwetkę naszego absolwenta - dużo większe znaczenie przypisując wiedzy i umiejętnościom praktycznym.

Umożliwiamy Ci również zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji. Kwalifikacje te będą m.in. uzupełnieniem uniwersalnego i wszechstronnego wykształcenia, które zdobywasz studiując określony kierunek studiów. System nazwaliśmy w skrócie BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ramach BED będziesz mógł wybrać dodatkowe, bezpłatne zajęcia zgodne z Twoimi zainteresowaniami.

Naszym zadaniem jest też ułatwianie studentom wyboru drogi zawodowej. W tym celu rozpoczęliśmy realizację projektu pod nazwą „WSPiA – droga do kariery – kariera”. Polega on na tym, że już od 2. semestru będziemy modelować Twoją przyszłą karierę zawodową. W każdym semestrze będą odbywały się zajęcia i spotkania, które pozwolą Ci podejmować dobre decyzje dotyczące Twojej przyszłości zawodowej.

Absolwent „zarządzania”  – wszechstronnie i uniwersalnie wykształcony, będzie miał z jednej strony kwalifikacje na tyle ogólne i elastyczne (prawnicze, ekonomiczne, biznesowe, socjologiczne, psychologiczne, itd.) z drugiej zaś – na tyle profesjonalne i rzetelne, że będzie w stanie spełnić różne oczekiwania pracodawców w bardzo wielu dziedzinach działania administracji i gospodarki. Nie mając „gorsetu” wąskiego wykształcenia, będzie potrafił uczyć się wielu nowości, poszerzać swoje kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności.

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka