Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia

„Bezpieczeństwo wewnętrzne” było w WSPiA jedną ze specjalności prowadzonych na kierunku „administracja”. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom kandydatów, a przede wszystkim mając bardzo bogate, kilkunastoletnie doświadczenie w kształceniu studentów w tym zakresie, władze Uczelni postanowiły wystąpić do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uzyskanie zgody na prowadzenie „bezpieczeństwa wewnętrznego” jako kierunku studiów.

Od 2010 roku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" jest samodzielnym kierunkiem studiów.

W ramach kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" prowadzone są studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne w następujących specjalnościach:

Zajęcia na specjalnościach są uruchamiane pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Jeśli na wybranej przez studenta specjalności nie zostanie utworzona grupa to istnieje możliwość uzyskania specjalności według toku indywidualnego. Student może także zaproponować specjalność, której nie ma na liście i zrealizować ją w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia. Można także mnożyć kompetencje poprzez wybranie kilku specjalności.

Studia pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” trwają sześć semestrów. Kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata.

Studia adresowane są do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pracujących lub zamierzających podjąć pracę w instytucjach związanych z sektorem bezpieczeństwa wewnętrznego m.in. administracji publicznej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej czy służbach komercyjnych.


Jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu wprowadziliśmy nowe możliwości studiowania specjalności w ramach wszystkich kierunków studiów. Jeżeli wybierzesz zaproponowaną specjalność możesz ją studiować albo tradycyjnie w ramach uruchomionej grupy wykładowej (jeżeli zostanie ona utworzona) albo w trybie indywidualnym. W ramach toku indywidualnego studiował będziesz specjalność pod kierunkiem przydzielonego Ci opiekuna dydaktycznego.

W roku 2015 rozpoczęliśmy realizację projektu pod nazwą „Edukator”. Jest to bardzo nowoczesna pomoc dydaktyczna ułatwiająca zdobywanie wiedzy i umiejętności metodą „step by step - krok po kroku”. Polega ona na tym, że przed każdymi zajęciami prowadzący nauczyciel akademicki zamieszcza na koncie studenta w Wirtualnej Uczelni streszczenie omawianego tematu oraz materiały dydaktyczne, w tym m.in. tzw. repetytorium zawierające pytania i odpowiedzi wymagane do zaliczenia danego przedmiotu. W ten sposób stwarzamy możliwość systematycznej nauki.

Wprowadzamy także możliwość zaliczania przedmiotów w systemie punktowym; aby otrzymać pozytywną ocenę student musi uzyskać odpowiednią liczbę punktów za wiedzę, aktywność na zajęciach i umiejętności praktyczne.

Koncepcję kształcenia na tym kierunku oparliśmy o założenie, iż w przyszłości – jako nasz absolwent – powinieneś wykazywać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w przyszłym zawodzie. Dlatego też na tym kierunku wykładowcami są zarówno znakomici pracownicy naukowi, jak i liczni przedstawiciele instytucji i służb bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy równolegle sprawują istotne funkcje służbowe. Naszymi wykładowcami są wysocy rangą funkcjonariusze Policji, ABW, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz czynni prokuratorzy i sędziowie.

Zatrudniamy m.in. profesorów i doktorów z zakresu kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, prawa policyjnego,  psychologii, prawa administracyjnego, obrony narodowej, nauk wojskowych. Ponadto zajęcia prowadzi wielu doświadczonych praktyków m.in. prokuratorów, celników, wojskowych czy policjantów. Tak dobra obsada „bezpieczeństwa wewnętrznego” możliwa jest także dzięki temu, że WSPiA prowadzi także studia na kierunku „prawo”.

Niezwykle ważnym elementem kształcenia są praktyki zawodowe. Od kilku lat zdobywaliśmy doświadczenia w zakresie kształcenia praktycznego i te doświadczenia pozwoliły nam na opracowanie i wdrożenie nowego systemu kształcenia praktycznego, co wpłynęło na zmianę sylwetki naszego absolwenta - dużo większe znaczenie przypisując wiedzy i umiejętnościom praktycznym. Co ważne, w ramach tego systemu, wprowadziliśmy nasze oryginalne pomysły, takie jak: pracownie praktyczne i praktyczne poniedziałki

Wprowadziliśmy również system kształcenia dodatkowego umożliwiający zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji. Kwalifikacje te są m.in. uzupełnieniem uniwersalnego i wszechstronnego wykształcenia, które zdobywasz studiując określony kierunek studiów. System nazwaliśmy w skrócie BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ramach BED będziesz mógł wybrać dodatkowe, bezpłatne zajęcia zgodne z Twoimi zainteresowaniami.

Wieloletnie kształcenie w zakresie „bezpieczeństwa” i „prawa” spowodowało, że nasza Biblioteka wyposażona jest w niezbędne książki, artykuły i inne pozycje wydawnicze potrzebne do codziennej nauki i opracowywania prac licencjackich i magisterskich.

W grudniu 2011r. w kampusie WSPiA w Rzeszowie został oddany do użytku kolejny obiekt dydaktyczny - „Collegium Securitatis”, przeznaczony głównie dla studentów kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne". W trzypiętrowym obiekcie, oprócz sal dydaktycznych, zlokalizowane są m.in.: hala sportowa oraz laboratorium kryminalistyczne. Dzięki hali studenci mogą w pełni, we własnych obiektach, realizować zajęcia z wychowania fizycznego oraz technik walki wręcz. 

Laboratorium kryminalistyczne jest wyposażone w nowoczesny sprzęt, niezbędny do prowadzenia zajęć z kryminalistyki na najwyższym poziomie. Dzięki temu studenci mogą uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu daktyloskopii, badań dokumentów, kryminalistycznej problematyki badania broni palnej. Zakup nowoczesnego poligrafu umożliwia z kolei zapoznanie w praktyce studentów z problematyką badań poligraficznych.

Mając na uwadze specyfikę kierunku w nowym budynku zlokalizowana została również strzelnica, umożliwiająca kształcenie strzeleckie w formie elektronicznej.

 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier