Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Przedmioty na kierunku prawo - jedonlite studia magisterskie

Przedmioty podstawowe:

1 semestr:

 • Nauka o państwie i prawie
 • Socjologia
 • Mechanizmy gospodarki rynkowej
 • Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Język obcy
 • Technologie informacyjne
 • Szkolenie biblioteczne
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

2 semestr:

 • Prawoznawstwo
 • Historia prawa polskiego
 • Historia powszechna prawa
 • Profesje prawnicze
 • Logika prawnicza
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Język obcy
 • Technologie informacyjne

3 semestr:

 • Antyczne korzenie współczesnego prawa
 • Prawo cywilne cz. I
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo karne
 • Doktryny polityczno – prawne
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Język obcy
 • Technologie informacyjne

4 semestr:

 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo karne
 • Prawo administracyjne
 • Nauka legislacji
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Język obcy
 • Technologie informacyjne
 • Praktyka zawodowa

5 semestr:

 • Konstytucyjne podstawy prawa karnego
 • Prawo UE
 • Postępowanie karne
 • Prawo cywilne cz. II
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa

6 semestr:

 • Postępowanie karne
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo o nieruchomościach
 • Prawo finansowe i finanse publiczne
 • Podstawy zarządzania
 • Rozwój kompetencji społecznych i osobistych
 • Praktyka zawodowa

7 semestr:

 • Postępowanie sądowoadministracyjne
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Praktyka zawodowa

8 semestr:

 • Postępowanie cywilne
 • Prawo handlowe
 • Prawne podstawy procesu inwestycyjnego
 • Seminarium magisterskie

9 semestr:

 • Seminarium magisterskie
 • Teoria i filozofia prawa
 • Kryminalistyka i kryminologia
 • Socjologia prawa

10 semestr:

 • Seminarium magisterskie
 • Podstawy międzynarodowego prawa Europy
 • Komparatystyka prawnicza
 • Prawo lotnicze
 • Prawo autorskie

 

Przedmioty do wyboru:

2 semestr:

 • Patologie społeczne
 • Socjologiczne podstawy prawoznawstwa
 • Dzieje wymiaru sprawiedliwości
 • Współczesne kultury prawne
 • Etyka
 • Argumentacja prawnicza

3 semestr:

 • Konstytucyjna ochrona wolności i praw obywatelskich
 • Prawo wyznaniowe
 • Zasady tworzenia prawa na tle prawno porównawczym
 • Konstytucyjne podstawy prawa prywatnego

4 semestr:

 • Retoryka
 • Konstytucyjne ustroje państw UE
 • Sądownictwo międzynarodowe
 • Prawo internetowe
 • Bioetyka

5 semestr:

 • Administracyjne prawo socjalne
 • Prawo wykroczeń
 • Prawo karne – skarbowe
 • Prawo medyczne
 • Prawo sanitarne
 • Prawo kanoniczne

6 semestr:

 • Europejski system praw człowieka
 • Informacja publiczna i ochrona informacji niejawnych
 • Zamówienia publiczne
 • Wybrane zagadnienia części szczególnej prawa karnego
 • Prawo policyjne

 

BLOK PRAWA PRYWATNEGO:

7 semestr:

 • Prawo adopcyjne
 • Prawo mieszkaniowe
 • Przemiany własnościowe w Polsce
 • Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych
 • Prawo kontraktów
 • Prawo firmowe
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

8 semestr:

 • Prawo o notariacie
 • System pieczy zastępczej
 • Teoria i praktyka negocjacji
 • Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa osób prawnych
 • Roszczenie niemajątkowe w prawie polskim
 • Gospodarowanie nieruchomościami

9 semestr:

 • Sądowe postępowanie egzekucyjne
 • Prawo papierów wartościowych
 • Postępowanie w sprawach nieletnich
 • Reguły orzekania i zaskarżania orzeczeń w postępowaniu cywilnym
 • Prowadzenie rokowań zbiorowych
 • Obrót nieruchomościami
 • Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym

10 semestr:

 • Prawo prywatne międzynarodowe
 • Prawo ochrony własności intelektualnej
 • Prawo przewozowe
 • Postępowania odrębne w procesie cywilnym
 • Pracownicze i niepracownicze formy zatrudnienia
 • Międzynarodowe postępowanie cywilne
 • Arbitraż międzynarodowy

 

BLOK PRAWA GOSPODARCZEGO

7 semestr:

 • Prawo podatkowe
 • Instytucje rynku finansowego
 • Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorców
 • Reglamentacja obrotu towarowego z zagranicą
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem

8 semestr:

 • Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
 • Publiczne prawo gospodarki rolnej i przetwórczej
 • Projekty UE
 • Europejskie prawo spółek
 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorcy
 • Tworzenie wizerunku przedsiębiorcy

9 semestr:

 • Prawo bankowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Prawo ochrony konkurencji
 • Rachunkowość przedsiębiorców
 • Prawo ochrony konsumenta
 • Prawo ubezpieczeń gospodarczych
 • Umowy handlowe w obrocie międzynarodowym

10 semestr:

 • Rejestry publiczne
 • Prawo ochrony własności intelektualnej
 • Spory gospodarcze
 • Administracyjna egzekucja należności pieniężnej
 • Prawo karne gospodarcze
 • Audyt i kontrola przedsiębiorcy
 • Prawo energetyczne

 

BLOK PRAWA KARNEGO:

7 semestr:

 • Medycyna sądowa
 • Psychiatria i psychologia sądowa
 • Wiktymologia
 • Postępowania szczególne w procesie karnym
 • Postępowanie w sprawach o wykroczenia

8 semestr:

 • Prawo karne UE
 • Międzynarodowe prawo karne
 • Zagrożenia przestępczością w Polsce
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej
 • Prawo karne wykonawcze
 • Instytucja prokuratury w Polsce i na świecie

9 semestr:

 • Prawo dowodowe
 • Międzynarodowa współpraca w sprawach karnych
 • Prawa człowieka w procesie karnym
 • Prawo nieletnich
 • Prawo karne medyczne

10 semestr:

 • Czynności karnoprocesowe
 • Prawo karne porównawcze
 • Technika kryminalistyczna
 • Prawnokarna ochrona własności intelektualnej
 • Odpowiedzialność karna osób prawnych
 • Prawo karne gospodarcze

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier