Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Edukacja dla bezpieczeństwa

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie 210 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym) w formie wykładów, konwersatoriów oraz warsztatów.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BGŻ BNP Paribas S.A. o/Przemyśl) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • kserokopia dowodu osobistego.
 5. Dni zjazdowe: soboty i niedziele.
 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie.
 7. Opłaty za studia:
  • 3 200 zł (możliwość płatności w ratach miesięcznych),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 30% rabatu.
 8. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 9. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu.
 10. Formularz rekrutacyjny wydrukowany z systemu e-rekrutacji wraz ze zdjęciem i kopiami wymaganych dokumentów (oryginały do wglądu) należy złożyć w Biurze Rekrutacyjnym WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, bud. "A" pokój nr 20 (sprawdź kontakt i godziny otwarcia Biura) - przed upływem terminu zakończenia rekrutacji, tj. do 25 października (piątek) 2019 roku.

Studia podyplomowe "Edukacja dla bezpieczeństwa" prowadzone przez WSPIA Rzeszowską Szkołę Wyższą skierowane są do nauczycieli i osób posiadających wykształcenie pedagogiczne.

Absolwenci uzyskają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" w zreformowanym systemie oświaty w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSPiA.

Tematyka zajęć obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo państwa, 
 • zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa,
 • wojny w XXI w.,
 • terroryzm,
 • bioterroryzm,
 • cyberterroryzm,
 • cybeprzestępczość,
 • przestępczość w XXI w.,
 • organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • odpowiedzialność karna młodego człowieka,
 • odpowiedzialność karna nauczyciela,
 • obowiązki rodzica i ucznia względem szkoły,
 • przestępczość narkotykowa,
 • bezpieczeństwo zdrowotne,
 • bezpieczeństwo sanitarne,
 • bezpieczeństwo ekonomiczne,
 • bezpieczeństwo globalne,
 • bezpieczeństwo lokalne,
 • bezpieczeństwo międzynarodowego,
 • problem migracji w XXI w.,
 • polityka migracyjna UE,
 • organy i korporacje ochrony prawa,
 • podstawy prawa międzynarodowego,
 • organizacje międzynarodowe,
 • służby specjalne w XXI w.,
 • encyklopedia prawa,
 • prawne podstawy ratownictwa medycznego,
 • podstawy pierwszej pomocy,
 • czynności służb na miejscu zdarzenia,
 • podstawy kryminalistyki,
 • podstawy kryminologii.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier