Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Administracja publiczna

 
Informacje podstawowe:
 1. Czas trwania: 2 semestry.
 2. W programie 185 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • podanie na ustalonym formularzu - pobierz formularz,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BGŻ BNP Paribas S.A. o/Przemyśl)- płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia
 5. Dni zjazdowe: piątki po południu, soboty i niedziele.
 6. Zajęcia odbywają się w budynkach WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie.
 7. Opłaty za studia:
  • 3 000 zł (możliwość płatności w ratach miesięcznych),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 30% rabatu.
 8. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (absolwenci studiów II stopnia - magisterskich, absolwenci studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 9. Rekrutacja prowadzona jest w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, bud. "A" pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, w soboty w godz. 8.00-12.00, nr tel. 17 86 70 412

 

Studia prowadzone są przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą w Rzeszowie.

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy na poszczególnych szczeblach administracji publicznej, a więc zarówno rządowej, jak i samorządowej.

Studia adresowane są one przede wszystkim do osób już zatrudnionych, lub pragnących znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji publicznej.

Program studiów obejmuje realizację przedmiotów ujętych w dwa bloki tematyczne.

Pierwszy z nich to blok przedmiotów ogólnych, których celem jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy o charakterze ogólnym. Jednocześnie przedmioty te stanowią wprowadzenie do bardziej szczegółowych oraz specjalistycznych zagadnień wykładanych w ramach bloku przedmiotów kierunkowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu.

Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSPiA.

 

Program studiów:

I. Przedmioty ogólne:

 1. Ustrój organów RP - 10 godz.
 2. Teoria państwa i prawa - 10 godz.
 3. Aktualne zagadnienia prawa administracyjnego - 10 godz.
 4. Postępowanie administracyjne i sądowo - administracyjne - 15 godz.
 5. Integracja europejska oraz prawo i instytucje Unii Europejskiej - 15 godz.
 6. Seminarium - 10 godz.

II. Przedmioty kierunkowe:

 1. Prawo pracy w administracji publicznej - 15 godz.
 2. Prawo urzędnicze - 10 godz.
 3. Postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym - 10 godz.
 4. Zagadnienia finansów publicznych - 15 godz.
 5. Zarządzanie w administracji - 15 godz.
 6. Administracyjno-prawne problemy prawa o nieruchomościach - 10 godz.
 7. Organizacja i funkcjonowanie gospodarki rynkowej - 10 godz.
 8. Prawo rzeczowe - 10 godz.
 9. Prawo zobowiązań - umowy w administracji - 10 godz.
 10. Sądowa kontrola wykonania administracji publicznej - 10 godz.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier