Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Audyt wewnętrzny

Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego stanowią jedną z dróg do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Zawód ten wprowadzony został przez art. 286 ustawy o finansach publicznych. Rolą audytora wewnętrznego jest prowadzenie obligatoryjnych czynności kontrolnych, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych (urzędach administracji publicznej, zakładach administracyjnych, państwowych funduszach celowych) wydatkujących zgodnie z planem finansowym kwoty przekraczające 40 000 zł.

Zapotrzebowanie na audytorów wewnętrznych zgłaszają głównie organy samorządu terytorialnego i administracja rządowa, a także wymiar sprawiedliwości (sądy i prokuratury) gdyż przeważająca większość inwestycji przez nie podejmowana wiąże się z wydatkiem przekraczającym granicę 40 000 zł i wymaga uruchomienia audytu wewnętrznego.

Audytor wewnętrzny prowadzi kontrolę legalności wydatków i kosztów budżetowych. Dopełnia czynności sprawdzających, sporządza plany audytu i sprawozdania. Zawód wykonuje jako pracownik jednostki lub jako usługodawca zewnętrzny.

Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego legitymują do wykonywania tego zawodu, co zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy o finansach publicznych, może nastąpić po odbyciu przez absolwenta stosownej praktyki poprzedzającej podjęcie wykonywania zawodu. Kluczowe znaczenie dla waloru świadectwa ukończenia takich studiów ma to, że skutek nabycia uprawnień zawodowych ma tylko świadectwo wystawione przez taką uczelnię, która w dniu jego wystawiania spełnia określone wymogi. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa te wymogi spełnia.

 

Program studiów:

I. Przedmioty ogólne:

 1. Ustrój administracji publicznej;
 2. Nadzór i kontrola w administracji;
 3. Postępowanie podatkowe;
 4. Wybrane instytucje prawa podatkowego;
 5. Działalność zawodowa w sferze prawa finansowego.

 

II. Przedmioty specjalistyczne:
 1. Prawo finansów publicznych;
 2. Dyscyplina finansów publicznych;
 3. Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych;
 4. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy;
 5. Audyt wewnętrzny;
 6. Plan audytu i standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych;
 7. Metodyka pracy audytora wewnętrznego;
 8. Zatrudnienie pracownicze i niepracownicze audytora wewnętrznego.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier