Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 
Informacje podstawowe:
 1. Czas trwania: 2 semestry.
 2. W programie 197 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • podanie na ustalonym formularzu - pobierz formularz,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BGŻ BNP Paribas S.A. - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia 
 5. Dni zjazdowe: piątki po południu, soboty i niedziele.
 6. Zajęcia odbywają się w budynkach WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie.
 7. Opłaty za studia:
  • 3 000 zł (możliwość płatności w ratach miesięcznych),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 30% rabatu.
 8. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (absolwenci studiów II stopnia - magisterskich, absolwenci studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 9. Rekrutacja prowadzona jest w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, ul. Cegielnianej 14, budynek "A", pokój nr 3 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, soboty w godz. 8.00-12.00, nr tel. 17 86 70 412

 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zatrudnienia na najwyższych stanowiskach w służbie BHP w zakładach pracy funkcjonujących według unijnych standardów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Prawodawstwo Unii Europejskiej stawia służbie BHP wysokie wymagania dotyczące formalnego poziomu wykształcenia i znajomości zagadnień merytorycznych BHP.

Odzwierciedlenie realizacji tych standardów znalazło wyraz w regulacjach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704), zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 246, poz. 2468).

Zgodnie z nim do zatrudnienia na stanowisku starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganym jest (oprócz warunków wskazanych w rozporządzeniu) posiadanie wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Uczestnictwo w studiach podyplomowych daje słuchaczom możliwość zdobycia, poszerzenia lub zaktualizowania wiedzy z zakresu BHP na wysokim poziomie merytorycznym oraz zapoznania się z obowiązującym prawodawstwem i standardami Unii Europejskiej w zakresie BHP.

Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu.

 

Program studiów:

 1. Organizacja systemu ochrony pracy w Polsce - 4 godz.
 2. Prawo pracy i ochrona pracy - 15 godz.
 3. Warunki pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych - 8 godz.
 4. Podmioty nadzoru nad warunkami pracy - 4 godz.
 5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz zasady ustalania ich okoliczności i przyczyn - 8 godz.
 6. Analiza przyczyn i profilaktyka wypadków przy pracy i chorób zawodowych - 8 godz.
 7. Ergonomia kształtowania warunków pracy - 8 godz.
 8. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy oraz metodyka ich analizy i oceny - 30 godz.
 9. Zasady ustalania ryzyka zawodowego - 8 godz.
 10. Branżowe standardy techniczne bezpieczeństwa i higieny pracy - 20 godz.
 11. Metody likwidacji i ograniczania szkodliwych czynników w środowisku pracy - 20 godz.
 12. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy budynków i pomieszczeń - 4 godz.
 13. Metodyka pracy służb bezpieczeństwa i higieny pracy - 4 godz.
 14. Zasady udzielania pierwszej pomocy oraz profilaktyka i ochrona zdrowia pracowników - 8 godz.
 15. Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy i ochrona środowiska naturalnego - 8 godz.
 16. Międzynarodowe prawo bezpieczeństwa i higieny pracy - 8 godz.
 17. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - 10 godz.
 18. Psychologia pracy - 8 godz.
 19. Odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy - 4 godz.
 20. Seminarium - 10 godz.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier