Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Pomoc społeczna i praca socjalna

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie 190 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia
  • kserokopia dowodu osobistego.
 5. Dni zjazdowe: soboty i niedziele.
 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie.
 7. Opłaty za studia:
  • 3 200 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 30% rabatu (opłata po rabacie - 2 240 zł.),
  • dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbywających Studia podyplomowe w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej - BED - 1 120 zł. (opłata wnoszona jest za II semestr studiów).
 8. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 9. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu.
 10. Formularz rekrutacyjny wydrukowany z systemu e-rekrutacji wraz ze zdjęciem i kopiami wymaganych dokumentów (oryginały do wglądu) należy złożyć w Biurze Rekrutacyjnym WSPiA Rzeszowkiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, bud "A" pokój nr 20 (sprawdź kontakt i godziny otwarcia Biura) - przed upływem terminu zakończenia rekrutacji, tj. do 23 października (piątek) 2020 roku.

 

Oferowane studia podyplomowe są odpowiedzią na notowane na rynku instytucji pomocy społecznej zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę urzędniczą tworzącą służbę socjalną, wyróżniającą się wysokim poziomem wiedzy w zakresie stosowanego prawa pomocy społecznej sensu largo, jak również stosowanych procedur administracyjnych. Kadrę, która dynamicznie reaguje na zjawisko ciągłego rozwoju regulacji prawnych w dziedzinie pomocy społecznej, zmian organizacyjnych i wymagań kadrowych. Studia korespondują również zapotrzebowaniem osób posiadających status pracownika socjalnego na uzyskanie lub pogłębienie wiedzy w materii prawnej niezbędnej do podniesienia kwalifikacji  w zawodzie i stanowią alternatywę dla ustawowego obowiązku podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

Studia podyplomowe są adresowane do absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. W szczególności powinny spotkać się z zainteresowaniem osób pracujących lub zamierzających podjąć zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub podmiotach niepublicznych – organizacjach społecznych, organizacjach pozarządowych współpracujących na zasadzie partnerstwa w jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w tym również osób zatrudnionych na stanowiskach związanych bezpośrednio z decyzyjnym stosowaniem prawa pomocy społecznej.
 

Przykładowe przedmioty:

 1. Zadania i cele pomocy społecznej.
 2. Organizacja pomocy społecznej.
 3. Administrowanie pomocą społeczną.
 4. Prywatyzacja zadań publicznych  w sferze pomocy społecznej.
 5. System finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej.
 6. Organizacja pomocy instytucjonalnej w jednostkach samorządu terytorialnego.
 7. Status rodziny w systemie prawa pomocy społecznej.
 8. Organizacja pieczy zastępczej.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier