Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi

Podstawowe informacje:
 1. Czas trwania: 2 semestry.
 2. W programie 195 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BGŻ BNP Paribas S.A. o/Przemyśl) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • kserokopia dowodu osobistego.
 5. Dni zjazdowe: soboty i niedziele.
 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie.
 7. Opłaty za studia:
  • 3 200 zł (możliwość płatności w ratach miesięcznych),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 30% rabatu.
 8. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 9. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu.
 10. Formularz rekrutacyjny wydrukowany z systemu e-rekrutacji wraz ze zdjęciem i kopiami wymaganych dokumentów (oryginały do wglądu) należy złożyć w Biurze Rekrutacyjnym WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, bud. "A" pokój nr 20 (sprawdź kontakt i godziny otwarcia Biura) - przed upływem terminu zakończenia rekrutacji, tj. do 25 października (piątek) 2019 roku.

Podyplomowe studia „Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi” są  przeznaczone dla pracowników działów kadr, osób zarządzających  w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracodawców osób fizycznych.

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania personelem pracowniczym. Uzyskanie aktualnej oraz szczegółowej wiedzy we wspomnianym zakresie powinno ułatwić absolwentom studiów samodzielne prowadzenie spraw pracowniczych oraz realizację obowiązków ciążących na pracodawcy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz konwersatoriów.

Warunkiem ukończenia studiów jest obrona pracy końcowej, napisanej pod kierunkiem wybranego promotora.

Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.
 
KIERUNEK Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi  Plan Studiów 2019/2020
 

SEMESTR ZIMOWY

1. Część ogólna prawa pracy - 10 godzin
2. Nietypowe formy zatrudnienia - 10 godzin
3. Pozaumowne stosunki pracy - 10 godzin
4. Prawo ochrony pracy - 15 godzin
5. Prawo stosunku pracy - 15 godzin
6. Rozpatrywanie sporów o roszczenia  ze stosunku prawa pracy i ubezpieczeń  społecznych - 10 godzin
7. Metodologia oceny ryzyka zawodowego oraz zarządzanie bezpieczeństwem  i higieną pracy - 10 godzin
8. Teoria i praktyka tworzenia systemów  wynagradzania - 10 godzin

SEMESTR LETNI


9. Obowiązki pracodawcy w systemie  ubezpieczeń społecznych - 10 godzin
10. Obowiązki socjalno - bytowe pracodawcy wobec pracowników - 5 godzin
11. Psychologia pracy, zasady oceniania  i metody rekrutacji pracowników - 10 godzin
12. Rachunkowość płac i ubezpieczeń  społecznych - 10 godzin
13. Teoria i praktyka prowadzenia rokowań  zbiorowych - 10 godzin
14. Ubezpieczenia społeczne i system  świadczeń z ubezpieczeń społecznych - 15 godzin
15. Zasady prowadzenia dokumentacji,  akt osobowych oraz ochrona danych  osobowych pracowników - 10 godzin
16. Zbiorowe prawo pracy - 10 godzin
17. Seminarium dyplomowe - 10 godzin

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier