Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Zamówienia publiczne

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. Plan studiów obejmuje ok. 180 godzin zajęć realizowanych wg Wzorcowego programu studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.
 3. Studia są prowadzone w systemie niestacjonarnym.
 4. Odpłatność za studia wynosi  3.200 zł, dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej przewiduje się 30% zniżki.
 5. Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 30 słuchaczy.
 6. Studia są przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe.
 7. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej: 51 20300045 1110 0000 0090 6040 BGŻ BNP Paribas S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • kserokopia dowodu osobistego.
 8. Zajęcia obywają się w soboty i niedziele zjazdowe w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, przy ul. Cegielnianej 14.
 9. Zajęcia prowadzić będą przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, nauczyciele akademiccy z WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz doświadczeni praktycy.
 10. Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu.
 11. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat specjalisty zamówień publicznych sygnowany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 12. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu.
 13. Formularz rekrutacyjny wydrukowany z systemu e-rekrutacji wraz ze zdjęciem i kopiami wymaganych dokumentów (oryginały do wglądu) należy złożyć w Biurze Rekrutacyjnym WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, bud. "A" pokój nr 20 (sprawdź kontakt i godziny otwarcia Biura) - przed upływem terminu zakończenia rekrutacji, tj. do 25 października (piątek) 2019 roku.

Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, znającej skomplikowane regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych. Są one skierowane zarówno do osób, które uczestniczą w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych przez zamawiającego, jak i opracowujących oferty po stronie wykonawców.

Studia będą prowadzone w formach umożliwiających zarówno pozyskanie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych. W tym celu znaczna część zajęć będzie realizowana w formie warsztatów. Absolwenci studiów nabędą wiedzę ekspercką pozwalająca im sprawować funkcje specjalistów i konsultantów do spraw zamówień publicznych.

Studia prowadzone są pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

KIERUNEK Zamówienia Publiczne Plan Studiów 2019/2020

SEMESTR ZIMOWY

1. Cele procedury udzielania zamówień publicznych - 5 godzin
2. Podstawy prawa cywilnego  i gospodarczego - 15 godzin
3. Przygotowanie postępowania - 10 godzin
4. Rynek zamówień publicznych - 10 godzin
5. System zamówień publicznych w prawie UE - 10 godzin
6. Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 10 godzin
7. Wybrane elementy prawa administracyjnego - 10 godzin
8. Wyłączenie obowiązku stosowania procedur ustawy - Prawo Zamówień Publicznych - 5 godzin
9. Zakres stosowania ustawy - Prawo Zamówień Publicznych - 5 godzin
10. Zarządzanie w sektorze publicznym - 10 godzin
 

SEMESTR LETNI


11. Audyt zamówień publicznych - 5 godzin
12. Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne - 2 godzin
13. Otwarcie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej - 10 godzin
14. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne - 30 godzin
15. System kontroli zamówień publicznych - 2 godzin
16. Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych - 3 godzin
17. Środki ochrony prawnej - 15 godzin
18. Umowa o zamówienie publiczne - 10 godzin
19. Zamówienia sektorowe - 3 godzin
20. Seminarium dyplomowe - 10 godzin
 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier