Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Zamówienia publiczne

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. Plan studiów obejmuje ok. 180 godzin zajęć realizowanych wg Wzorcowego programu studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
 4. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń.
 5. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich.
 6. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia
  • dowód osobisty do wglądu.
 7. Zajęcia obywają się w soboty i niedziele zjazdowe w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, przy ul. Cegielnianej 14.
 8. Zajęcia prowadzić będą przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, nauczyciele akademiccy z WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz doświadczeni praktycy.
 9. Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu.
 10. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat specjalisty zamówień publicznych sygnowany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 11. Opłaty za studia:
  • 3 200 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 30% rabatu (opłata po rabacie - 2 240 zł.),*
  • dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbywających Studia podyplomowe w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej - BED - 1 600 zł. (opłata wnoszona jest za II semestr studiów), więcej informacji na stronie... .*
   * zniżki nie łączą się ze sobą.
 12. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 13. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.

 

Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, znającej skomplikowane regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych.

Są one skierowane zarówno do osób, które uczestniczą w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych przez zamawiającego, jak i opracowujących oferty po stronie wykonawców.

Studia będą prowadzone w formach umożliwiających zarówno pozyskanie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych. W tym celu znaczna część zajęć będzie realizowana w formie warsztatów. Absolwenci studiów nabędą wiedzę ekspercką pozwalająca im sprawować funkcje specjalistów i konsultantów do spraw zamówień publicznych.

Studia prowadzone są pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Kierunek ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Plan Studiów:

SEMESTR ZIMOWY

 1. Cele procedury udzielania zamówień publicznych.
 2. Podstawy prawa cywilnego  i gospodarczego.
 3. Przygotowanie postępowania.
 4. Rynek zamówień publicznych.
 5. System zamówień publicznych w prawie UE.
 6. Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 7. Wybrane elementy prawa administracyjnego.
 8. Wyłączenie obowiązku stosowania procedur ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.
 9. Zakres stosowania ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.
 10. Zarządzanie w sektorze publicznym.
   

SEMESTR LETNI

 1. Audyt zamówień publicznych.
 2. Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne.
 3. Otwarcie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej.
 4. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.
 5. System kontroli zamówień publicznych.
 6. Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych.
 7. Środki ochrony prawnej.
 8. Umowa o zamówienie publiczne.
 9. Zamówienia sektorowe.
 10. Seminarium dyplomowe.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier