Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Zarządzanie projektami

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • kserokopia dowodu osobistego.
 5. Dni zjazdowe: soboty i niedziele.
 6. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie.
 7. Opłaty za studia:
  • 3 200 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 30% rabatu (opłata po rabacie - 2 240 zł.),
  • dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbywających Studia podyplomowe w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej - BED - 1 120 zł. (opłata wnoszona jest za II semestr studiów).
 8. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 9. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu.
 10. Formularz rekrutacyjny wydrukowany z systemu e-rekrutacji wraz ze zdjęciem i kopiami wymaganych dokumentów (oryginały do wglądu) należy złożyć w Biurze Rekrutacyjnym WSPiA Rzeszowkiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, bud "A" pokój nr 20 (sprawdź kontakt i godziny otwarcia Biura) - przed upływem terminu zakończenia rekrutacji, tj. do 25 października (piątek) 2019 roku.

 

Rozwój gospodarki rynkowej i narastająca konkurencja wymuszają na podmiotach gospodarczych i innych organizacjach poszukiwanie rozwiązywania problemów w coraz bardziej  złożonej rzeczywistości. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami, przekazują wiedzę i umiejętności pomocne w rozwiązywaniu szczególnie skomplikowanych i trudnych zadań.

Zarządzanie projektem jest zbiorem czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi inicjowanie, planowanie, realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu. Należy przy tym zwrócić uwagę, że realizacja zaplanowanych celów, w tym także celów biznesowych za pomocą metodyki zarządzania projektami wykazuje wyraźną tendencję rosnącą. Generuję to równocześnie rosnące zapotrzebowanie na zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami. Forma studiów podyplomowych oferowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą odpowiada tym potrzebom.

Celem studiów jest nabycie przez słuchacza kompetencji menedżerskich w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania projektami oraz systemowego zarządzania projektami i programami. Celem jest również podniesienie konkurencyjności kadry oraz podmiotów gospodarczych poprzez poprawę zdolności do skutecznego i sprawnego prowadzenia projektów.

Studia podyplomowe są adresowane do: osób prowadzących projekty lub przygotowujące się do udziału w projektach, członków kadry zarządzającej, kierowników projektów, osób pełniących w projektach rolę wsparcia lub nadzorujących projekty, osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą i innych specjalistów, którym niezbędna jest szczegółowa wiedza w zakresie zarządzania projektami.

W ramach studiów m.in. przybliżone zostaną obszary i zagadnienia związane z komunikacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi, jakością, ryzykiem, finansami w zarzadzaniu projektami.

Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących strategicznych i operacyjnych instrumentów zarządzania projektami. Słuchacze nabędą umiejętności w zakresie planowania, realizacji i oceny projektów prowadzonych przez podmiot gospodarczy czy organizację. Szczególny nacisk położony został na kwestie praktyczne związane z metodykami zarządzania projektami oraz systemami informatycznymi wspomagającymi aplikacje omawianych instrumentów.

Program studiów przewiduje urozmaicone formy zajęć: wykłady, warsztaty, gry symulacyjne i projekty realizowane przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i prezentacji multimedialnych.

 

Wybrana problematyka:

 1. Komunikacja w zarządzaniu projektami.
 2. Zarządzanie czasem i zasobami w projektach.
 3. Zarządzanie kapitałem ludzkim.
 4. Zarządzanie jakością w projektach.
 5. Systemy informatyczne w zarządzaniu projektami.
 6. Najlepsze praktyki zarządzania projektami.
 7. Prawne aspekty zarządzania projektami.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier