Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Egzaminy, zaliczenia, regulamin studiów

1. Jak często odbywają się zajęcia na studiach niestacjonarnych?

Zajęcia odbywają się tylko w soboty i niedziele, od godz. 10.00, co 2 tygodnie.

 

2. W jakich dniach odbywają się egzaminy i zaliczenia na studiach niestacjonarnych, czy tylko w dni wolne od pracy, czy również w dni powszednie?

Na studiach niestacjonarnych egzaminy w pierwszym terminie organizowane są w sobotę lub innym dniu wolnym od pracy. Większość egzaminów przeprowadzana jest w formie pisemnej (co znacznie skraca czas poświęcony przez studenta na egzamin).

 

3. W jakiej formie przeprowadzane są egzaminy i zaliczenia?

W miejsce tradycyjnych egzaminów wprowadzamy zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów SBS, czyli „step by step - krok po kroku. Nasi studenci nie mają już tradycyjnej sesji. W zamian za to mogą systematycznie, przez cały
semestr, zaliczać tematy omawiane na wykładach. W ten sposób zbierają punkty potrzebne do zaliczenia przedmiotu. Zaliczanie odbywa się w stworzonej na potrzeby SBS „Sali Tortur”.

 

4. Czy wykłady na studiach są obowiązkowe?

Nie. Wykłady są nieobowiązkowe.

 

5. Czy studiując na dwóch specjalnościach pisze się jedną, czy dwie prace dyplomowe?

Studiując na dwóch specjalnościach, student uczestniczy tylko w jednym seminarium oraz przygotowuje jedną pracę dyplomową. Informacja o studiach na kilku specjalnościach zawarta jest w dyplomie ukończenia studiów i suplemencie.

 

6. Czy studiując na dwóch specjalnościach dostanę dwa dyplomy?

Studiowanie na dwóch specjalnościach nie zmienia faktu, że student kończy jeden kierunek „administracja” i otrzymuje jeden dyplom ukończenia studiów. Informacja o studiach na kilku specjalnościach zawarta jest w dyplomie i suplemencie.

 

7. Czy w WSPiA płaci się za egzaminy i zaliczenia poprawkowe i ile razy można podchodzić do egzaminu i zaliczenia?

Wszystkie egzaminy i zaliczenia w WSPiA były i są bezpłatne – tak więc studenci nie płacą za egzaminy i zaliczenia poprawkowe. Uczelnia, poza opłatą za studia i jednorazową opłatą wpisową, nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.
Zgodnie z regulaminem studiów w przypadku uzyskania z egzaminu lub zaliczenia oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo składania dwóch egzaminów lub zaliczeń poprawkowych z każdego przedmiotu.

 

8. Czy można przenieść się np. ze studiów stacjonarnych na kierunku „administracja” na studia niestacjonarne (i odwrotnie)?

Tak. Zgodnie z Regulaminem studiów, istnieje możliwość zmiany trybu studiów. Zmiana taka dokonywana jest na wniosek studenta złożony do Dziekana, po zaliczonym semestrze studiów.

 

9. Czy można się przenieść z administracji na prawo i odwrotnie? Jaki jest czas na zaliczenie różnic programowych?

Zgodnie z Regulaminem studiów, Dziekan na pisemny wniosek studenta może wyrazić zgodę na zmianę kierunku studiów po zaliczonym semestrze, biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki studenta w nauce. Dziekan określa także, w jakim czasie należy zaliczyć różnice programowe.

 

10. Czy WF na studiach stacjonarnych jest obowiązkowy?

Nie. Zajęcia z wychowania fizycznego są nieobowiązkowe dla studentów Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Natomiast studenci mogą brać udział w licznych sekcjach sportowych.

 

11. Co to jest EDUKATOR ?

w ramach projektu - „Nowy Wymiar Studiowania ” od ponad roku nasi studenci mają do dyspozycji „Edukator” on-line. Jest to nowoczesna pomoc dydaktyczna ułatwiająca studiowanie i zdobywanie wiedzy. Przed każdymi zajęciami studenci otrzymują m.in. streszczenie omawianego tematu oraz materiały dydaktyczne do nauki. „Edukator” zawiera również repetytorium z pytaniami i odpowiedziami wymaganymi do zaliczenia przedmiotu. Odchodzimy od tradycyjnych form dydaktycznych, wprowadzając bardziej praktyczne zajęcia. Ograniczamy liczbę wykładów na rzecz warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów, wprowadzamy gry i zabawy logiczne oraz biznesowe.

 

11. Co to jest MIX EDUKACYJNY?

Pozwala on na zdobywanie dodatkowych punktów za inne formy aktywności. Premie możesz zdobyć m.in.: za działalność w kołach naukowych, udział w studenckich seminariach, konferencjach i debatach, projektach badawczych,
symulowanych rozprawach sądowych czy za pracę w Klinikach. Dzięki dodatkowym punktom student może otrzymać wyższą ocenę za aktywność na ćwiczeniach.

 

 

 

 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier