Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

O studiach na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne"

1. Ile trzeba mieć punktów, aby dostać się na kierunek „prawo”?

Komisja Rekrutacyjna decyduje od jakiej liczby punktów kandydaci na studia stacjonarne zostaną przyjęci. 

 

2. Czy muszę wybrać historię i WOS, aby dostać się na „prawo”?

Nie. Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. Nie musi więc to być historia czy WOS.

 

3. Zauważyłem, że na kierunku „Prawo" jest kilka profili kształcenia, na czym one polegają?

Zmieniamy oblicze kierunku „prawo”; zmiany te polegają na stworzeniu dwóch ścieżek kształcenia oraz daleko idącym upraktycznieniu zajęć:

 • Ścieżka pierwsza - aplikacyjna jest adresowana do osób chcących zdawać na aplikację (m.in.: sędziowską, prokuratorską, adwokacją, radcowską);
 • Ścieżka druga - kształcenia ogólnego przeznaczona dla osób, które są zainteresowane inną drogą kariery prawniczej (m.in.: doradztwem prawnym, doradztwem podatkowym, pracą w służbach mundurowych itp.).

W ramach ścieżki kształcenia ogólnego student może wybrać również indywidualną ścieżkę kształcenia o profilu:

 • cyberprzestępczość - przygotowuje studenta na kierunku prawo do rozpoznawania, wykrywania oraz przeciwdziałania zachowaniom niezgodnym z prawem w cyberprzestrzeni. Z jednej strony student uzyska wszechstronną wiedzę z zakresu zagadnień prawnych w cyberprzestrzeni (np. prawo telekomunikacyjne, prawo internetowe), a drugiej zaś umiejętności praktyczne z zakresu wykrywania przestępczości komputerowej, prowadzenia czynności dochodzeniowo-śledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych, a także z zakresu informatyki śledczej,
 • kryminalistyka i kryminologia - ma na celu przygotowanie studenta do podjęcia zatrudnienia w organach ścigania na stanowiskach związanych z wykrywaniem przestępstw oraz czynnościami podejmowanymi na miejscu zdarzenia (technika kryminalistyczna). W jego ramach przewidziano zajęcia praktyczne w oparciu o sprzęt Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA, które prowadzone będą przez biegłych z zakresu poszczególnych działów kryminalistyki,
 • prawo europejskie - skierowana jest do osób zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką europejską, w tym w szczególności integracją europejską i funkcjonowaniem Unii Europejskiej.
 • prawo w biznesie - skierowana jest do wszystkich zainteresowanych obsługą prawną sektora prywatnego, w szczególności obsługą przedsiębiorców. W jej ramach student uzyska wiedzę i umiejętności praktyczne m.in. z zakresu sporządzania i analizy umów, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, europejskiego prawa gospodarczego.

W ramach czterech profili kształcenia będziesz uczył się prawa na przykładach praktycznych. Plan i program studiów został tak skonstruowany, aby uwzględnić Twoje indywidualne potrzeby kształcenia i rozwoju zawodowego, umożliwiając zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności, stosownie do własnych zainteresowań i aspiracji.

 

4. Jak wygląda system praktyk na kierunku Prawo w  WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej?

WSPiA, jako pierwsza Uczelnia w Polsce zaproponowała studentom na kierunku „Prawo” nowatorski i pilotażowy system praktyk zawodowych, które odbywają się pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, na podstawie porozumienia podpisanego między WSPiA i Ministrem Sprawiedliwości. Patronat ten jest dla naszych studentów gwarancją, że zaproponowany przez WSPiA system praktyk jest profesjonalnie przygotowany.

Praktyki na kierunku Prawo rozpoczynają się od czwartego i trwają do siódmego semestru. W każdym semestrze student jest zobowiązany do zrealizowania 60 godzin praktyki zawodowej przez okres 2 tygodni. Praktyki odbywane są  w cyklu jednolitym od poniedziałku do piątku. Natomiast dla studentów studiów niestacjonarnych praktyki odbywają się po II i III roku studiów w czasie wakacji w wymiarze po 120 godzin.

Praktyki  zawodowe prowadzone są pod kierunkiem opiekuna zawodowego wyznaczonego przez kierownika instytucji,  w której praktyka jest odbywana. Miejscem odbywania praktyk zawodowych jest miejscowość będąca siedzibą instytucji położonej najbliżej miejsca  zamieszkania studenta.

 

5. Czy otrzymam zaświadczenie odbycia praktyk?

Po odbyciu praktyk zawodowych WSPiA wystawi studentowi świadectwo ich odbycia z opisem liczby godzin, miejsca odbycia. Takie świadectwo ma na celu rekomendację studenta przyszłemu pracodawcy. 

 

6. Czy po studiach na kierunku „prawo” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej mogę zdawać na aplikację?

Tak. Każdy absolwent „prawa” (nie ma znaczenia, czy uczelni publicznej czy niepublicznej) może zdawać egzamin na aplikację: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, notarialną, radcowską i komorniczą.

Absolwent prawa w WSPiA może wiec, a nawet powinien zdawać egzaminy na aplikacje. Jest bowiem celem Uczelni, jak najleprze przygotowanie naszych studentów „prawa”, żeby wszyscy mogli podjąć aplikacje w zakresie zawodów prawniczych.

 

7. Od czego zależy to, czy dostanę się na aplikację?

Od 2009 roku zostały wprowadzone nowe zasady zdawania egzaminów na aplikację sadową i prokuratorską. Dzięki pełnej anonimowości liczą się tylko wiedza i umiejętności kandydata. Tak więc zdanie egzaminu na aplikację zależy od tego, czy podczas studiów wykorzystasz wszystkie możliwości zaproponowane przez WSPiA, aby zdobyć wiedzę (praktyczną i teoretyczną). Zajęcia w WSPiA prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, wśród której znajdują się autorytety naukowe i znakomici praktycy (m.in.: sędziowie i prokuratorzy). Wśród kadry naukowej są najwybitniejsi prawnicy w Polsce, m.in. prof. Andrzej Zoll, prof. Wiesław Skrzydło, prof. Zbigniew Ćwiąkalski. WSPiA bazuje przede wszystkim na własnej kadrze profesorów i doktorów, wspieranej przez uczonych z UMCS i UJ. Zasadą jest, że wykłady i seminaria prowadzą profesorowie, a ćwiczenia doktorzy. Zaletą tych studiów jest zdobywanie wiedzy nie tylko „książkowej”, ale i praktycznej. Dodatkowo WSPiA oferuje studentom „prawa” nowatorski system praktyk zawodowych oraz ścieżkę aplikacyjną, czyli dodatkowe zajęcia (w ramach czesnego), dzięki którym jeszcze lepiej przygotujesz się do egzaminu na aplikację.

 

8. Słyszałem, że macie „ścieżkę aplikacyjną", ale nie za bardzo wiem, na czym to polega?

Ścieżka aplikacyjna to dodatkowe, bezpłatne zajęcia oferowane przez WSPiA studentom na kierunku „prawo”. Jest ona realizowana w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej- BED dla osób zainteresowanych. Podczas tych zajęć studenci uczą się rozwiązywać zagadnienia i odpowiadać na pytania, które pojawiają się podczas egzaminu na aplikację. Ponadto podczas "ścieżki aplikacyjnej" studenci rozwiązują przykładowe testy aplikacyjne oraz kazusy.

 

9.  Kiedy WSPiA opuszczą pierwsi absolwenci Prawa?

WSPiA, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymała uprawnienia do prowadzenia pięcioletnich, jednolitych studiów magisterskich na kierunku "prawo" w roku 2007.  Pierwsi absolwenci kierunku "prawo" ukończyli już studia w 2012 roku.

 

10. Czy w WSPIA Rzeszowskiej Szkole Wyższej prowadzone są seminaria doktoranckie ?

Tak. Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 marca 2011 roku Wyższa Szkoła Prawa i Administracji uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

 

11. Co to jest Klinika Prawa ?

Klinika Prawa działająca przy Kolegium Prawa Wyższej Szkoły Prawa i Administracji to studenckie biuro porad prawnych, w którym najlepsi studenci, pod opieką pracowników naukowych WSPiA udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom niezamożnym. Do zadań Kliniki Prawa należy również prowadzenie badań naukowych, w szczególności dotyczących praktyki stosowania prawa i naruszeń praw człowieka. Studenci WSPiA pracujący w Klinice Prawa zajmują się m.in. wydawaniem opinii prawnych w indywidualnych sprawach z zakresu prawa administracyjnego, podatkowego, cywilnego i  karnego (przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, przemoc w rodzinie, przestępstwa na szkodę dziecka, przestępstwa przeciwko wolności, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji). W ten sposób nie tylko weryfikują i uzupełniają swoją wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim uczą się analizy konkretnych stanów faktycznych i ich oceny z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa. Kolejną formą zdobywania praktycznej wiedzy są symulowane rozprawy podczas których studenci pracujący w Klinice Prawa  wcielają się w określone role procesowe np. sędziego, adwokata, prokuratora. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane dla studentów pracujących w Klinice Prawa szkolenia, m.in.: z zakresu etyki prawniczej, sporządzania pism procesowych, metodologii rozwiązywania stanów faktycznych, jak również seminaria, podczas których analizowane są najciekawsze sprawy, którymi zajmuje się Klinika Prawa.

 

12. Jaka jest zdawalność egzaminów konkursowych na aplikacje po ukończeniu studiów prawniczych w WSPiA ?

WSPiA może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w kwestii zdawalności egzaminów na wybrane aplikacje. Wśród absolwentów studiów niestacjonarnych, WSPiA zajęła wysokie 4. miejsce w Polsce, a pierwsze na Podkarpaciu. Z kolei wśród uczelni, z których do egzaminu przystąpiło poniżej 300 zdających, absolwenci WSPiA zajęli 5. miejsce w Polsce, wyprzedzając m.in. Uniwersytet SWPS czy Akademię im. L. Koźmińskiego. Warto podkreślić, że w 2015 roku nasza absolwentka uzyskała jeden z najlepszych w Polsce wyników z egzaminu aplikacyjnego zdobywając aż 142 punkty na 150 możliwych. Jak wynika z opublikowanego przez Dziennik Gazetę Prawną X rankingu Wydziałów Prawa WSPiA to również trzecia w Polsce niepubliczna uczelnia kształcąca prawników. WSPiA utrzymała swoją pozycję lidera po raz czwarty zajmując miejsce na podium. W rankingu wzięto pod uwagę 30 wydziałów Prawa z całej Polski (17 publicznych i 13 z uczelni niepublicznych).

 

13. Czy na Uczelni  mogę uzyskać certyfikat z angielskiego języka prawniczego ?

Oczywiście. WSPiA jest autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym TOLES od stycznia 2011 roku. Egzaminy TOLES oceniają znajomość angielskiego języka prawniczego pozwalającego na funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku prawniczym. Egzaminy są przeprowadzane na trzech poziomach zaawansowania: Foundation, Higher i Advanced. Studenci Prawa mogą przygotowywać się do egzaminów TOLES w trakcie lektoratu z języka angielskiego. Umiejętności językowe nabyte w trakcie przygotowań do egzaminów mogą być wykorzystane w obsłudze prawnej klientów zagranicznych, jak też mogą się stać przepustką do pracy w Unii Europejskiej. Uzyskanie certyfikatu na poziomie Advanced umożliwia rozpoczęcie studiów prawniczych w Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych. Warto wyraźnie podkreślić, że WSPiA wspomaga finansowo uzyskanie certyfikatów TOLES Studentom WSPiA, którzy zdadzą egzamin na poziomie Foundation lub Higher w przedziale od 61 do 100 punktów oraz egzamin na poziomie Advanced w przedziale od 201 do 500 punktów, Uczelnia refunduje koszt egzaminów.

 

14. Jaką wiedzę zdobędę podczas zajęć w Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej?

W czasie zajęć prowadzonych przez doświadczonych praktyków i specjalistów z zakresu kryminalistyki poznasz m.in. praktyczne aspekty pracy biegłego oraz technika kryminalistyki, w tym zasady zabezpieczania śladów kryminalistycznych. Należy podkreślić, iż podczas zajęć wykorzystywane są najnowocześniejsze urządzenia badawcze - najnowocześniejszy sprzęt, który dostępny jest na rynku. Nasze Centrum wyposażone jest zarówno w sprzęt kryminalistyczny, jak i w sprzęt służący do prowadzenia zajęć z medycyny sądowej, biologii sądowej, antropologii czy też toksykologii.
 


15.    Gdzie mogę pracować po ukończeniu kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne?

Absolwent studiów na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” będzie mógł podjąć zatrud-nienie m. in. w:

 • Policja
 • Straż Graniczna
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Wojsko
 • Służba Celna
 • Służba Więzienna
 • Straż Gminna
 • Służby specjalne
 • Centralne Biuro Śledcze
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Inspekcja Transportu Drogowego
 • Służba Ochrony Kolei
 • Firmy Ochrony Osób i Mienia
 • Firmy Detektywistyczne
 • Urzędy wojewódzkie i miejskie – wydziały zarządzania kryzysowego


16.    Czy w ramach jednego czesnego mogę studiować dwie specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne?

Tak. Na pisemny wniosek studenta, Dziekan Kolegium przyjmującego, może wyrazić zgodę na równoległe studiowanie na drugim kierunku studiów lub specjalności w Uczelni. Prawo złożenia wniosku, przysługuje studentowi, który ukończył co najmniej pierwszy semestr stu-diów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo rozpoczął kształcenie na studiach drugiego stopnia. Dziekan, rozpatrując wniosek studenta, bierze pod uwagę w szcze-gólności dotychczasowy  przebieg studiów i wyniki studenta w nauce.

17.    Co daje studentom porozumienie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie?

Porozumienie jest podstawą do wymiany dydaktycznej a więc będziesz miał możli-wość spotkać się z wykładowcami, którzy na co dzień uczą policjantów i przyszłych policjantów w Szczytnie. Ponadto dzięki porozumieniu wspina rozwija dorobek na-ukowy w obszarze nauk o bezpieczeństwie, współorganizuje konfrefencje naukowe z Wyższa Szkołą Policji w szczytnie, organizuje spotkania naukowe dla studentow obu uczelni i wiele innych.

 

18.    Czy studiując bezpieczeństwo wewnętrzne uczelni zapewnia/ organizuje jakieś dodatkowe zajęcia/kursy?

Jako student Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego skorzystasz z Bonu Edukacji Dodat-kowej – BED, w ramach którego, bez żadnych dodatkowych kosztów, zdobędziesz kwalifika-cje poświadczone certyfikatami np. na kursie służby informacyjnej i porządkowej imprez ma-sowych, kursie pierwszej pomocy, sprawności fizycznej, czy technik detektywistycznych oraz w studium kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych. Realizując swoje pasje i zainte-resowania będziesz mógł uczestniczyć także w innych formach kształcenia. W ramach Kole-gium działają bowiem koła naukowe m.in: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii, Penitencjarne, Praw Człowieka oraz Koło Strzeleckie. Ponadto student ma również możliwość dodatkowej aktywności wyposażającej go w praktyczne kompetencje w ramach tzw. praktycznych poniedziałków. Tworzą one cotygodniową możliwość bieżącego kontaktu studentów z przedstawicielami służb mundurowych, udziału w symulowanych oglę-dzinach miejsca zdarzenia kryminalnego, rozprawach karnych i wielu innych formach pogłę-biania zainteresowań, wykraczających poza formułę klasycznych zajęć akademickich.

19.    Gdzie mogę odbyć praktykę zawodową i czy uczelnia pomaga w jej znalezieniu?

Niezwykle ważnym elementem kształcenia WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej są praktyki zawodowe. Zasadą jest, że instytucja, w której student uczestniczy na praktyce powinna być zgodna z profilem jego specjalności. Studenci mogą odbyć praktykę zawodową m. in. w na-stępujących instytucjach:

 • służby ochrony bezpieczeństwa publicznego (SOBP) np.: policja, straż graniczna, służba celna, straż miejska, urzędy administracji rządowej i samorządowej,
 • zarządzanie kryzysowe (ZK) np.: wojsko polskie, państwowa straż pożarna, ochotni-cza straż pożarna, komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego w urzędach gmin/miast, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach woje-wódzkich,
 • komercyjne służby porządkowe (KSP) np.: służba ochrony lotniska, firmy ochroniar-skie, firmy detektywistyczne,
 • kryminalistyka i kryminologia (KiK) np.: policja, prokuratura, sąd powszechny, urzę-dy celne, izby celne, żandarmeria wojskowa,
 • przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej (PPZ) np.: sądy powszechne, prokuratury, policja, straż graniczna, urzędy celne, izby celne, żandarmeria wojskowa.


20.    Jaka kadra naukowo-dydaktyczna prowadzi zajęcia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne?

Uczenia zatrudnia m.in. profesorów i doktorów z zakresu kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, prawa policyjnego,  psychologii, prawa administracyjnego, obrony narodowej, nauk wojskowych. Ponadto zajęcia prowadzi wielu doświadczonych praktyków m.in. funkcjona-riusze policji, straży granicznej, ABW, służby celnej, sędziowie, prokuratorzy, radcowie prawni, oraz pracownicy urzędów. Tak dobra obsada „bezpieczeństwa wewnętrznego” moż-liwa jest także dzięki temu, że WSPiA prowadzi także studia na kierunku „prawo”.

21.    Co to jest Bon Edukacji Dodatkowej – BED? Czy jako student bezpieczeństwa wewnętrznego mogę z niego korzystać? Czy jest płaty? Jakie dodatkowe kwalifi-kacje mogę zdobyć w jego ramach studiując bezpieczeństwo wewnętrzne?

Studenci Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogą korzystać z pełnej oferty programu Bon Edukacji Dodatkowej (BED), w ramach którego mogą zdobywać dodatkową wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, potwierdzane w części oferty certyfikatami.
W ofercie znajdują się:

 • 20-godzinne kursy,
 • 60-godzinne specjalistyczne certyfikowane studium,
 • tudia podyplomowe,
 • warsztaty oraz inne formy.

Student co roku może wykorzystać bon o wartości 120 pkt, zgodnie ze swoimi zainteresowa-niami. W ramach Bonu Edukacji Dodatkowej  student, bez żadnych dodatkowych kosztów, zdobędzie kwalifikacje poświadczone certyfikatami np. na kursie służby informacyjnej i porządkowej imprez masowych, kursie pierwszej pomocy, sprawności fizycznej, czy technik detektywistycznych oraz w studium kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych.

22.    Jakie Koła naukowe działają w ramach Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrzne-go?

W ramach Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego działają następujące Koła naukowe:

 • Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Kryminalistyki i Kryminologii,
 • Penitencjarne,
 • Praw Człowieka,
 • Koło Strzeleckie LOK WSPiA.


Koła naukowe biorą udział w wyjazdach studyjnych w kraju i za granicą, prowadzą badania, szkolenia, przygotowują referaty na studenckie konferencje naukowe.
Działalność w kołach daje szansę na pogłębianie swoich zainteresowań, zdobycie wiedzy oraz dobrą zabawę. Studenci sami organizują konferencje, obozy i imprezy, podczas których po-znają nowych ludzi, bawią się i zdobywają doświadczenia.

23.    Jakie specjalności są prowadzone w ramach kierunku "Bezpieczeństwo we-wnętrzne"? I co w przypadku gdy specjalność, którą wybrałam nie zostanie uru-chomiona, z powodu nieutworzenia grupy wykładowej?

Studiując bezpieczeństwo wewnętrzne student ma do wyboru następujące specjalności:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • cyberbezpieczeństwo
 • służby ochrony bezpieczeństwa publicznego
 • kryminalistyka i kryminologia
 • przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej
 • zarządzanie kryzysowe

W przypadku gdy wybrana przez studenta specjalność nie zostanie uruchomiona, z powodu małej liczby osób zapisanych, wówczas student będzie mógł studiować wybraną specjalność w trybie indywidualnym. W ramach toku indywidualnego zostanie mu przydzielany opiekun dydaktyczny.

 

24.    Jakie zajęcia są prowadzone w ramach zajęć laboratoryjnych?

Laboratorium jest wyposażone w nowoczesny sprzęt, niezbędny do prowadzenia zajęć z kry-minalistyki na najwyższym poziomie. Dzięki temu studenci mogą uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu daktyloskopii, badań dokumentów, kryminalistycznej problematyki badania broni palnej. Zakup nowoczesnego poligrafu umożliwił z kolei zapoznanie w praktyce studentów
z problematyką badań poligraficznych.
W czasie zajęć w nowoczesnym Laboratorium Kryminalistycznym studenci zdobywają wie-dzę pod okiem doświadczonych praktyków i specjalistów z zakresu kryminalistyki. Poznają praktyczne aspekty pracy biegłego oraz technika kryminalistyki, w tym zasady zabezpiecza-nia śladów kryminalistycznych. Na wyposażeniu laboratorium znajdują się m.in.:

 • Wariograf (poligraf)
 • Wideospektrokomparator
 • Mikroskop stereoskopowy
 • Mikroskop stereoskopowy z dodatkowym wyposażeniem i  oprogramowaniem komputero-wym
 • Mikroskop laboratoryjno-badawczy
 • Zestawy oględzinowe:

•    zestaw pułapek kryminalistycznych,
•    zestaw traseologiczny, służący do zabezpieczania m.in. śladów poruszania się czło-wieka,
•    zestaw daktyloskopijny służący do zabezpieczania śladów odbitek palców,
•    zestaw mechanoskopijny służący do zabezpieczania śladów narzędzi wykorzystanych przez sprawcę przestępstwa,
•    zestaw do mikrośladów,
•    zestaw osmologiczny służący do zabezpieczania śladów zapachowych,
•    zestaw do oględzin zwłok,
•    zestawy do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym.

 • Mikropreparaty
 • Testy do wstępnej identyfikacji narkotyków
 • Zestaw oświetlaczy kryminalistycznych
 • Zestaw oświetlaczy kryminalistycznych
 • Detektor do wykrywania metali żelaznych i nieżelaznych
 • Urządzenia i materiały do zajęć z daktyloskopii25.    Co daje studentom porozumienie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z Ko-mendantem Głównym Policji?

Jesteśmy pierwszą uczelnią z Podkarpacia, która podpisała (w 2011 r.) porozumienie z Komendą Główną Policji. Dzięki niemu absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierun-ku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, studiujący specjalność Służby Ochrony Bezp. i Porządku Publicznego, którzy zostaną przyjęci do służby w Policji, mogą odbywać krótsze szkolenie podstawowe. Zgodnie z porozumieniem, udogodnienia takie przysługują absolwentowi uczel-ni, która w programie studiów zapewni zajęcia z zagadnień dotyczących m.in.: prawa karne-go, prawa wykroczeń, czynności policyjnych, prawa policyjnego, bezpieczeństwa ruchu dro-gowego, praw człowieka, użycia środków przymusu bezpośredniego.

26.    Jak wyglądają zajęcia na strzelnicy elektronicznej?

Strzelnica elektroniczna w WSPiA to specjalistyczny system pozwalający na prowadzenie szkolenia strzeleckiego dla studentów na każdym poziomie zaawansowania. Ze strzelnicy korzystają głównie studenci kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” np. podczas zajęć z przedmiotu „Użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej”. Strzelnicę wyposa-żyliśmy w wierne repliki broni Glock 17 i Beretta Px4 Storm z symulatorem odrzutu, imitują-cym strzał z prawdziwej broni palnej. Trenażer ten, w zależności od konfiguracji, pozwala na prowadzenie treningu przy pomocy emiterów laserowych działających w zakresie światła niewidzialnego lub widzialnego. Dodatkowo w zestawie przewidzieliśmy wyposażenie do ćwiczeń z prawdziwą bronią palną. Ćwiczenia treningowe wyświetlane są na ekranie przy użyciu projektora multimedialnego.
W zależności od użytego oprogramowania zainstalowanego na komputerze sterującym prze-biegiem ćwiczeń, może to być np. trening strzelecki (poprawiający celność – jak na prawdzi-wej strzelnicy, czas reakcji, orientację). Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy.

27.    Co to jest Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Jak często jest organizowane?

Ideą Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest stworzenie platformy wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy między przedstawicielami instytucji i służb sektora bezpieczeństwa wewnętrznego, pracownikami naukowymi i dydaktykami oraz młodzieżą ponadgimnazjalną i studencką, zainteresowaną problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego.
Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i Podkarpacka Mło-dzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa to główne elementy realizowanego przez WSPiA programu „Bezpieczna Przyszłość”.

28.    Czy studiując bezpieczeństwo wewnętrzne zostanę przygotowana fizyczne do przyszłej służby „w mundurze”?

Tak. Prowadzone są zajęcia z zakresu użycia siły fizycznej jako środka przymusu bezpośred-niego oraz na strzelnicy elektronicznej prowadzą czynni funkcjonariusze Oddziału Antyterro-rystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Dla studentów uczelnia przygo-towała również specjalny tor sprawnościowy wzorowany na torze przeszkód do egzaminu sprawnościowego do pracy w służbach mundurowych.

29.    Do kogo adresowane są studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne?

Studia adresowane są do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pracujących lub zamierzających podjąć pracę w instytucjach związanych z sektorem bezpieczeństwa wewnętrznego m.in. administracji publicznej, Policji, Straży Gra-nicznej, Państwowej Straży Pożarnej czy służbach komercyjnych.

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier