Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Seminarium Doktoranckie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

Decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, przyznająca WSPiA uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.
Decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych,...

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 marca 2011 roku Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (obecnie WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa) uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

W roku akademickim 2019/2020 uruchomiona zostanie IX edycja Seminarium Doktoranckiego w zakresie nauk prawnych.

Celem uczestnictwa w Seminarium Doktoranckim jest:

 1. podnoszenie kwalifikacji naukowych uczestników, w tym m.in. poszerzenie ogólnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa; zapoznanie z metodologicznymi zagadnieniami nauk prawnych; kształtowanie i rozwijanie warsztatu pracy naukowej,
 2. zapoznanie Słuchaczy z najnowszymi teoriami i problemami badawczymi wybranej dyscypliny i specjalności naukowej,
 3. kształtowanie umiejętności opracowywania tekstów naukowych,
 4. przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Zajęcia dydaktyczne i inne formy aktywności naukowej określone w planie seminarium doktoranckiego:

 1. Wykład – wspólne zajęcia dla słuchaczy wszystkich roczników seminarium (I, II, III, IV), poszerzające wiedzę o  państwie i prawie.
 2. Konwersatorium – wspólne zajęcia dla słuchaczy danego rocznika służace rozwijaniu  warsztatu naukowego.
 3. Zajęcia specjalizacyjne – odbywają się dla słuchaczy Seminarium z podziałem na trzy sekcje: Prawa Prywatnego, Prawa Publicznego i Prawa Karnego. Będa obejmowały problematykę związaną z tematami prac doktorskich. Uczestnikami zajęć w sekcjach będa słuchacze II i III roku Seminarium, którzy zadeklarują wybór jednej z sekcji (deteterminowany zainteresowaniami naukowymi i tematami prac doktorskich). Ze względów organizacyjnych zajęcia w sekcjach będą się odbywały w systemie "modułowym" (w danym roku akademickim zajęcia planowane sa w trzech modułach).
 4. Konsultacje z promotorem.
 5. Podkarpackie Forum Myśli Prawniczej (konwersatoria z prawa prywatnego, prawa karnego i prawa publicznego) oraz Podkarpackie Forum Bezpieczeństwa, Kryminalistyki i Kryminologii.
 6. Konferencje, seminaria naukowe i „glosatoria”.
 7. Otwarte zebrania katedr.
 8. Warsztaty – dotyczące m.in. zasad gromadzenia materiału badawczego, pisania rozprawy doktorskiej, wymogów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim itp.

Szczegółowe "plany studiów" na Seminarium Doktoranckim WSPiA znajdą Państwo na stronie - Plany studiów na Seminarium Doktoranckim.

Ostatni - VII semestr nie jest objęty "planem studiów" całego Seminarium Doktoranckiego i modułami, gdyż stanowi odrębny etap prac nad rozprawami doktorskimi. Plan tego modułu będzie konstruowany doraźnie w zależności od potrzeb doktorantów, a zwłaszcza analizy stopnia zaawansowania rozpraw doktorskich.

Przewodniczącym Rady Naukowo-Programowej Seminarium Doktoranckiego jest prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll. Zadaniem Rady jest analiza i ocena konstruowania i realizacji planu studiów, a także wspieranie rozwoju naukowego doktorantów.

Koncepcja zdobywania punktów przez słuchaczy:

 1. I rok 2 semestr
  1. konferencja ogólnotematyczna (czerwiec) – referat:
   • do 15 pkt – opublikowany
   • do 8 pkt – nieopublikowany
   • do 5 pkt – głos w dyskusji opublikowany
   • do 2 pkt – głos w dyskusji nieopublikowany
   • 1 pkt – udział w konferencji
  2. uczestnictwo w Podkarpackim Forum:
   • do 8 pkt – głos w dyskusji opublikowany
   • do 3 pkt – głos w dyskusji nieopublikowany
   • 1 pkt – uczestnictwo w Forum
 2. II rok 3 semestr:
  1. uczestnictwo w Podkarpackim Forum:
   • do 8 pkt – głos w dyskusji opublikowany
   • do 3 pkt – głos w dyskusji nieopublikowany
   • 1 pkt – uczestnictwo w Forum
 3. II rok 4 semestr:
  1. konferencja naukowa w trzech sekcjach: prawa prywatnego, prawa karnego i prawa publicznego – referat:
   • do 15 pkt – opublikowany
   • do 8 pkt – nieopublikowany
   • do 5 pkt – głos w dyskusji opublikowany
   • do 2 pkt – głos w dyskusji nieopublikowany
   • 1 pkt – udział w konferencji
  2. uczestnictwo w Podkarpackim Forum:
   • do 8 pkt – głos w dyskusji opublikowany
   • do 3 pkt – głos w dyskusji nieopublikowany
   • 1 pkt – uczestnictwo w Forum
 4. III rok 5 semestr:
  1. konferencja naukowa w trzech sekcjach: prawa prywatnego, prawa karnego i prawa publicznego – referat:
   • do 15 pkt – opublikowany
   • do 8 pkt – nieopublikowany
   • do 5 pkt – głos w dyskusji opublikowany
   • do 2 pkt – głos w dyskusji nieopublikowany
   • 1 pkt – udział w konferencji
  2. uczestnictwo w Podkarpackim Forum:
   • do 8 pkt – głos w dyskusji opublikowany
   • do 3 pkt – głos w dyskusji nieopublikowany
   • 1 pkt – uczestnictwo w Forum
 5. III rok 6 semestr:
  1. konferencja naukowa w trzech sekcjach: prawa prywatnego, prawa karnego i prawa publicznego – referat:
   • do 15 pkt – opublikowany
   • do 8 pkt – nieopublikowany
   • do 5 pkt – głos w dyskusji opublikowany
   • do 2 pkt – głos w dyskusji nieopublikowany
   • 1 pkt – udział w konferencji
  2. uczestnictwo w Podkarpackim Forum:
   • do 8 pkt – głos w dyskusji opublikowany
   • do 3 pkt – głos w dyskusji nieopublikowany
   • 1 pkt – uczestnictwo w Forum
 6. IV rok 7 semestr:
  1. konferencja naukowa w trzech sekcjach: prawa prywatnego, prawa karnego i prawa publicznego – referat:
   • do 15 pkt – opublikowany
   • do 8 pkt – nieopublikowany
   • do 5 pkt – głos w dyskusji opublikowany
   • do 2 pkt – głos w dyskusji nieopublikowany
   • 1 pkt – udział w konferencji
  2. uczestnictwo w Podkarpackim Forum:
   • do 8 pkt – głos w dyskusji opublikowany
   • do 3 pkt – głos w dyskusji nieopublikowany
   • 1 pkt – uczestnictwo w Forum
 7. Tezy, koncepcja, plan rozprawy doktorskiej – do 15 pkt
 8. I rozdział pracy doktorskiej (zaopiniowany pozytywnie przez promotora) – do 15 pkt
 9. Każdy kolejny rozdział – po 15 pkt
 10. Inne opracowania (esej, kazus, glosa i inne opracowania naukowe) – do 50 pkt

Decyzje w sprawie przyznania punktów podejmuje Rada Naukowa Seminarium Doktoranckiego i promotor.

Punktacja końcowa

 1. Powyżej 300 pkt:
  • dyplom ukończenia seminarium z wyróżnieniem – obroniony doktorat Uczelnia wydaje na własny koszt,
  • oferta prowadzenia zajęć ze studentami,
  • uczestnictwo na koszt Uczelni w szkole letniej dla doktorantów.
 2. Od 250 do 299 pkt:
  • dyplom z oceną bardzo dobrą – doktorat wydany w wersji elektronicznej,
  • oferta prowadzenia zajęć ze studentami,
  • uczestnictwo na koszt Uczelni w szkole letniej dla doktorantów.

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier