Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Zasady rekrutacji słuchaczy Seminarium Doktoranckiego

Rekrutacja Słuchaczy Seminarium Doktoranckiego ma charakter konkursowy.

Celem postępowania konkursowego jest ocena predyspozycji i przygotowania Kandydata do aktywnego uczestnictwa w Seminarium Doktoranckim i następnie podjęcia pracy nad rozprawą doktorską.

Uczestnikami Seminarium mogą zostać absolwenci następujących kierunków: „prawo”, „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”, posiadający tytuł zawodowy magistra.

Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w Seminarium Doktoranckim składa podanie (kwestionariusz) do Rektora z określeniem obszaru tematycznego rozprawy doktorskiej  odpowiadającego zainteresowaniom naukowym Kandydata.

Do podania należy dołączyć:

1.   Kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginały do wglądu)

2.   Życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej oraz ewentualnie pracy naukowej

3.   Jedną aktualną kolorową fotografię (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 45x35 mm)

Do podania można dołączyć:

- rekomendację promotora pracy magisterskiej lub innego pracownika naukowego,

- informację zawierającą charakterystykę zainteresowań naukowych oraz przewidywanego projektu naukowo - badawczego (do 5 stron),

- wykaz publikacji.

Ostatecznym terminem składania podań jest dzień 15 listopada 2020r.

Dokumenty należy składać:

1.    osobiście w Bibliotece WSPiA, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (numer telefonu: 17/8670454) – daty i godziny złożenia dokumentów lub,

2.   pocztą wysyłając na adres: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa- BIBLIOTEKA, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów.

Rozmowy kwalifikacyjne ze wszystkimi Kandydatami, którzy złożyli wymagane dokumenty odbędą się  w drugiej połowie listopada 2020r.

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Decyzję w sprawie zakwalifikowania Kandydata do udziału w Seminarium Doktoranckim podejmuje Komisja Kwalifikacyjna po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych.

Od decyzji Komisji służy odwołanie do Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Uczestnictwo w Seminarium jest płatne.

W roku akad. 2020/2021 opłata wynosi 5200 zł. Istnieje możliwość wpłat semestralnych lub miesięcznych.

W kolejnych latach uczestnictwa w Seminarium opłata może wzrosnąć jedynie o oficjalny wskaźnik inflacji.

W ramach „programu lojalnościowego” prawo do 30% zniżki w opłacie za uczestnictwo w Seminarium mają absolwenci WSPiA, którzy ukończyli studia I stopnia i II stopnia lub jednolite magisterskie w WSPiA (zrealizowali w WSPiA pełny cykl kształcenia).


 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier