Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia (kierunki: "ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE", "BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE") oraz na jednolite studia magisterskie (kierunek "PRAWO") stacjonarne i niestacjonarne  rozpoczyna się 1 czerwca (piątek) 2018 r.  i trwa do 8 sierpnia (środa) 2018 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 9 sierpnia (czwartek) 2018 roku.

Druga tura rekrutacji rozpoczyna się 9 sierpnia (czwartek) i trwa do 29 września (sobota) 2018 roku.

Ogłoszenie wyników drugiej tury nastąpi 1 października (poniedziałek) 2018 roku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia dokumentów przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia w WSPiA po upływie ww. terminów.

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia zobowiązani są złożyć komplet dokumentów.

Kandydat zarejestrowany w systemie REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ zobligowany jest do złożenia oryginałów dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym  przed terminem zakończenia rekrutacji:

  • I tura rekrutacji - do 8 sierpnia (środa) 2018 r.,
  • II tura rekrutacji - do 29 września (sobota) 2018 roku.

 


 

Opłata wpisowa:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie wnoszą opłatę wpisową w wysokości 350 zł.

Opłata wpisowa podlega zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w WSPiA do dnia zamknięcia rekrutacji (ostatni dzień składania dokumentów) lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia kandydata na I  rok studiów lub rezygnacji przez kandydata z podjęcia nauki w WSPiA, po terminie składania dokumentów.

Kandydaci będący absolwentami WSPiA nie wnoszą opłaty wpisowej.

Opłaty wpisowej nie wnoszą również:

  • laureaci centralnych olimpiad III stopnia: „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” i „Olimpiady Historycznej”,
  • finaliści „Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie” organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty,
  • laureaci "Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie" organizowanego przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą (miejsca od I do VI),
  • laureat Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego „Młody Ekonomista”.

 

Opłatę wpisową i czesne należy wnosić na konto: 51 2030 0045 1110 0000 0090 6040 w BGŻ BNP Paribas S.A. o/Przemyśl

 

Opłata za studia...


 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier