Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Studia drugiego stopnia na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne"

Rekrutacja na studia drugiego stopnia (magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek "Bezpieczeństwo wewnętrzne"  rozpoczyna się 1 czerwca (czwartek) 2017 r.  i trwa do 8 sierpnia (wtorek) 2017 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 9 sierpnia (środa) 2017 roku.

Druga tura rekrutacji rozpoczyna się 9 sierpnia (środa) i trwa do 30 września (sobota) 2017 roku.

Ogłoszenie wyników drugiej tury nastąpi 2 października (poniedziałek) 2017 roku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia dokumentów przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia w WSPiA po upływie ww. terminów.

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia zobowiązani są złożyć komplet dokumentów.

Kandydat zarejestrowany poprzez stronę online zobligowany jest do złożenia oryginałów dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym  przed terminem zakończenia rekrutacji (I tura rekrutacji -do 8 sierpnia (wtorek) 2017 r., II tura rekrutacji - do 30 września (sobota) 2017 roku ).


 

Opłata wpisowa:

Absolwenci innych uczelni wnoszą opłatę wpisową w wysokości 100 zł.

Opłata wpisowa podlega zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w WSPiA do dnia zamknięcia rekrutacji (ostatni dzień składania dokumentów) lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia kandydata na I  rok studiów lub rezygnacji przez kandydata z podjęcia nauki w WSPiA, po terminie składania dokumentów.

Opłatę wpisową i czesne należy wnosić na konto: 51 2030 0045 1110 0000 0090 6040 w BGŻ BNP Paribas S.A. o/Przemyśl

Kandydaci będący studentami i absolwentami WSPiA nie wnoszą opłaty wpisowej.

Opłata za studia...

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka