Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia (kierunki: "ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE", "BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE") oraz jednolitych magisterskich (kierunek "PRAWO") zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

  • podanie na ustalonym formularzu (formularz do odebrania w Biurze Rekrutacyjnym, a także na naszej stronie internetowej),
  • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) - „stara matura”,
  • kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał do wglądu) – „nowa matura”;
  • dwie aktualne, kolorowe fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 45x35 mm),
  • kopię dowodu wniesienia opłaty wpisowej 350 zł na konto: 51 20300045 1110 0000 0090 6040 BGŻ BNP Paribas S.A. o Przemyśl (oryginał do wglądu i kserokopia do dokumentów),*
  • kopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • w przypadku orzeczenia stopnia niepełnosprawności – kopia orzeczenia (oryginał do wglądu).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest złożenie dokumentów bez świadectwa dojrzałości, z obowiązkiem jego doręczenia przed zakończeniem rekrutacji.

Dokumenty można złożyć w Biurze Rekrutacyjnym lub dokonać rejestracji drogą elektroniczną na stronie www.e-rekrutacja.wspia.eu.

Kandydaci korzystający z systemu rekrutacji elektronicznej przesyłają za pośrednictwem systemu zeskanowany dowód opłaty wpisowej oraz pozostałe dokumenty.

Kandydat zarejestrowany poprzez stronę online zobligowany jest do złożenia oryginałów dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym przed terminem zakończenia rekrutacji (I tura rekrutacji - do 8 sierpnia (środa) 2018 r., II tura rekrutacji - do 29 września (sobota) 2018 roku.

*Opłata wpisowa podlega zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w WSPiA do dnia zamknięcia rekrutacji (ostatni dzień składania dokumentów) lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia kandydata na I  rok studiów lub rezygnacji przez kandydata z podjęcia nauki w WSPiA, po terminie składania dokumentów. Kandydaci będący absolwentami WSPiA nie wnoszą opłaty wpisowej.

 


Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier