Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Zasady rekrutacji - jednolite studia magisterskie na kierunku "prawo"

Przyjmowanie kandydatów na studia stacjonarne na kierunek „prawo” odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

NOWA MATURA”:

Pod uwagę bierze się ten wynik z egzaminu pisemnego (podstawowego lub rozszerzonego) z każdego z wybranych przez kandydata przedmiotów, który po przeliczeniu według punktacji określonej poniżej pozwoli na uzyskanie najwyższej liczby punktów.

Wyniki procentowe egzaminu pisemnego wpisane na świadectwie dojrzałości („nowa matura”) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji:

  • 1 % = 1 pkt – poziom podstawowy,
  • 1 % = 1,5 pkt – poziom rozszerzony.
     

STARA MATURA”:

Oceny uzyskane z egzaminu dojrzałości z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów przeliczane są na punkty:

W sześciopunktowej skali ocen: W pięciopunktowej skali ocen:
ocena celująca 100 pkt - -
ocena bardzo dobra 83 pkt ocena bardzo dobra 100 pkt
ocena dobra 65 pkt ocena dobra 65 pkt
ocena dostateczna 48 pkt ocena dostateczna 30 pkt
ocena dopuszcząjąca 30 pkt - -


Przyjmowanie kandydatów na studia niestacjonarne na kierunek „prawo” (jednolite studia magisterskie) odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są:

  1. laureaci centralnych olimpiad III stopnia „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym”, i „Olimpiady Historycznej”;
  2. finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie organizowanej przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty;
  3. laureat Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego „Młody Ekonomista” - na kierunek „administracja // zarządzanie” studia pierwszego stopnia stacjonarne;
  4. kandydaci z Maturą Międzynarodową;

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne mogą być przyjęci także inni kandydaci.

Decyzje o przyjęciu kandydatów na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym podejmuje Rektor WSPiA.

Przyjęcie kandydatów będących finalistami i laureatami olimpiad (o których powyżej) następuje na podstawie przedłożonego oryginału dokumentu wydanego przez organizatorów tych olimpiad. Z uprawnienia przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, uczestnicy olimpiad korzystają w WSPiA tylko raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od roku uzyskania przywileju.

W przypadku, gdy liczba kandydatów na studia jest większa od limitu przyjęć, Rektor może podjąć decyzję o przyjęciu wszystkich kandydatów.

 


 

Rekrutacja elektroniczna

Możesz także złożyć dokumenty osobiście - pobierz formularz zgłoszeniowy

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka