Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Opłaty za studia w roku akademickim 2014/2015

 

Zarządzenie Nr 40/2014

Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie ustalenia  zasad odpłatności

za I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych
na kierunku „prawo”,

za I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
na kierunku „administracja”,

  za I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”

w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu

 w roku akademickim 2014/2015

 

 

 

Na podstawie § 32 pkt 22 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, zarządzam co następuje:

  

§ 1

 

 1. Ustalam jednorazową opłatę wpisową dla kandydatów na I rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunek „prawo”, dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunek „administracja” oraz dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” w Wyższej Szkole Prawa i Administracji, w roku akademickim 2014/2015, w kwocie 350,00 zł.
 2. Opłaty wpisowej, o której mowa w ust. 1, nie wnoszą:
  1. kandydaci będący studentami i absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu,
  2. laureaci centralnych olimpiad III stopnia: „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” i „Olimpiady Historycznej”,
  3. finaliści „Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie” organizowanej przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Przemyślu w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty,
  4. laureat Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego „Młody Ekonomista”.

 

§ 2

 

Opłata wpisowa podlega zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w WSPiA do dnia zamknięcia rekrutacji (ostatni dzień składania dokumentów) lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia.

 

 § 3

 

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi, w przypadku przyjęcia kandydata na I rok studiów lub rezygnacji przez kandydata z podjęcia nauki w WSPiA po terminie składania dokumentów.

 

§ 4

 

 1. Opłata za I rok jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015 wynosi 3900,00 zł.
 2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązuje przy jej wnoszeniu w okresach miesięcznych.
 3. W przypadku wpłaty jednorazowej lub wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 5

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających jednolite studia stacjonarne na kierunku „prawo” w roku akademickim 2014/2015, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 6

 

 1. Opłata za I rok jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015 wynosi 3100,00 zł.
 2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 obowiązuje przy jej wnoszeniu w okresach miesięcznych.
 3. W przypadku wpłaty jednorazowej lub wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 7

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających jednolite studia niestacjonarne na kierunku „prawo” w roku akademickim 2014/2015, określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 8

 

 1. Opłata za I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „administracja” oraz na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015 wynosi 3300,00 zł.
 2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 obowiązuje przy jej wnoszeniu w okresach miesięcznych.
 3. W przypadku wpłaty jednorazowej lub wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone odpowiednio w Załączniku Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 9

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „administracja” oraz na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2014/2015, określają odpowiednio Załącznik Nr 3 i Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 10

 

 1. Opłata za I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „administracja” oraz na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015 wynosi  2900,00 zł.
 2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 obowiązuje przy jej wnoszeniu w okresach miesięcznych.
 3. W przypadku wpłaty jednorazowej lub wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone odpowiednio w Załączniku Nr 5 i Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 11

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku „administracja” oraz na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2014/2015, określają odpowiednio Załącznik Nr 5 i Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 12

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 
Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
w Przemyślu

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 40/2014:

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

 


 

 

Zarządzenie Nr 41/2014

Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji  w Przemyślu

z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za I i II rok
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  drugiego stopnia
na kierunku „administracja” oraz na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”

obowiązujących  studentów rozpoczynających studia
w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu

w roku akademickim 2014/2015

 

 

 

Na podstawie § 32 pkt 22 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

 1. Ustalam jednorazową opłatę wpisową dla kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunek „administracja” oraz na kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2014/2015 w kwocie 100,00 zł z wyjątkiem, o którym  mowa w ust. 2.
 2. Kandydaci będący studentami i absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu nie wnoszą opłaty wpisowej.

 

§ 2

 

Opłata wpisowa podlega zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w WSPiA do dnia zamknięcia rekrutacji (ostatni dzień składania dokumentów) lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia.

 

§ 3

 

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi, w przypadku przyjęcia kandydata na I rok studiów lub rezygnacji przez kandydata z podjęcia nauki w WSPiA, po terminie składania dokumentów.

 

§ 4

 

 1. Ustalam opłatę za studia dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015, w następujących wysokościach:

 

 1. za I rok studiów                       –  2950,00 zł.
 2. za II rok studiów                      –  2950,00 zł.

 

 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 obowiązuje przy wnoszeniu tych opłat w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku wpłaty jednorazowej lub wpłat semestralnych, przysługują bonifikaty określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 5

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2014/2015, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 6

 

 1. Dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015, będących Absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, objętymi „programem lojalnościowym”, opłaty wynoszą:

 

 1. za I rok studiów                       –  2508,00 zł.
 2. za II rok studiów                      –  2508,00 zł.

 

 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, obowiązuje przy wnoszeniu tych opłat w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku wpłaty jednorazowej lub wpłat semestralnych, przysługują bonifikaty określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 7

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2014/2015, będących Absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu objętymi „programem lojalnościowym”, określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 8

 

 1. Ustalam opłatę za studia dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015, w następujących wysokościach:

 

 1.  za I rok studiów                        – 2950,00 zł.
 2.  za II rok studiów                       -  2950,00 zł.

 

 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, obowiązuje przy wnoszeniu tych opłat w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku wpłaty jednorazowej lub wpłat semestralnych, przysługują bonifikaty określone w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 9

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2014/2015, określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 10

 

 1. Dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015, będących Absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu objętymi „programem lojalnościowym”, opłaty wynoszą:

 

 1. za I rok studiów                       –  2508,00 zł.
 2. za II rok studiów                      –  2508,00 zł.

 

 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, obowiązuje przy wnoszeniu tych opłat w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku wpłaty jednorazowej lub wpłat semestralnych, przysługują bonifikaty określone w Załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 11

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2014/2015, będących Absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu objętymi „programem lojalnościowym”, określa Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 12

 

 1. Ustalam opłatę za studia dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015, w następujących wysokościach:

 

 1. za I rok studiów                       –  2950,00 zł.
 2. za II rok studiów                      –  2950,00 zł.

 

 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, obowiązuje przy wnoszeniu tych opłat w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku wpłaty jednorazowej lub wpłat semestralnych, przysługują bonifikaty określone w Załączniku Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

 

 § 13

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2014/2015, określa Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 14

 

 1. Dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015, będących Absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu objętymi „programem lojalnościowym”, opłaty wynoszą:

 

 1. za I rok studiów                       –  2508,00 zł.
 2. za II rok studiów                      –  2508,00 zł.

 

 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, obowiązuje przy wnoszeniu tych opłat w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku wpłaty jednorazowej lub wpłat semestralnych, przysługują bonifikaty określone w Załączniku Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 15

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2014/2015, będących Absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu objętymi „programem lojalnościowym”, określa Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 16

 

 1. Ustalam opłatę za studia dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015, w następujących wysokościach:

 

 1. za I rok studiów                         – 2950,00 zł.
 2. za II rok studiów                        -  2950,00 zł.

 

 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, obowiązuje przy wnoszeniu tych opłat w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku wpłaty jednorazowej lub wpłat semestralnych, przysługują bonifikaty określone w Załączniku Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

 

 § 17

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2014/2015, określa Załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 18

 

 1. Dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015, będących Absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu objętymi „programem lojalnościowym”, opłaty wynoszą:

 

 1. za I rok studiów                       –  2508,00 zł.
 2. za II rok studiów                      –  2508,00 zł.

 

 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, obowiązuje przy wnoszeniu tych opłat w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku wpłaty jednorazowej lub wpłat semestralnych, przysługują bonifikaty określone w Załączniku Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 19

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających naukę na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2014/2015, będących Absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, objętymi „programem lojalnościowym”, określa Załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 20

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
w Przemyślu

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 41/2014:

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8


Zarządzenie Nr 41/2014 określa wysokość czesnego dla studentów rozpoczynających studia w WSPiA w roku akademickim 2014/2015 - I rok i następnie kontynuujących studia na II roku w roku akademickim 2015/2016.

 


 

 

Zarządzenie Nr  48/2014

Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu

z dnia 29 lipca 2014 roku

w sprawie ustalenia  zasad odpłatności

za I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
na kierunku „prawo”

w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu

 w roku akademickim 2014/2015

 

 

 

Na podstawie § 32 pkt 22 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, zarządzam co następuje:

  

§ 1

 

 1. Ustalam jednorazową opłatę wpisową dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunek „prawo” w Wyższej Szkole Prawa i Administracji, w roku akademickim 2014/2015, w kwocie 350,00 zł.
 2. Opłaty wpisowej, o której mowa w ust. 1, nie wnoszą:
  1. kandydaci będący studentami i absolwentami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu,
  2. laureaci centralnych olimpiad III stopnia: „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” i „Olimpiady Historycznej”,
  3. finaliści „Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie” organizowanej przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Przemyślu w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty,
  4. laureat Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego „Młody Ekonomista”.

 

§ 2

 

Opłata wpisowa podlega zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku rezygnacji przez kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w WSPiA do dnia zamknięcia rekrutacji (ostatni dzień składania dokumentów) lub w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia.

 

§ 3

 

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi, w przypadku przyjęcia kandydata na I rok studiów lub rezygnacji przez kandydata z podjęcia nauki w WSPiA po terminie składania dokumentów.

  

§ 4

 

 1. Opłata za I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „prawo” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015 wynosi 3 500,00 zł.
 2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązuje przy jej wnoszeniu w okresach miesięcznych.
 3. W przypadku wpłaty jednorazowej lub wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 5

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia pierwszego stopnia stacjonarne na kierunku „prawo” w roku akademickim 2014/2015, określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 6

 

 1. Opłata za I rok studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych na kierunku „prawo” dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015 wynosi 3 000,00 zł.
 2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 obowiązuje przy jej wnoszeniu w okresach miesięcznych.
 3. W przypadku wpłaty jednorazowej lub wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 7

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia, dla studentów rozpoczynających studia pierwszego stopnia niestacjonarne na kierunku „prawo” w roku akademickim 2014/2015, określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 
Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
w Przemyślu

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

Załączniki do Zarządzenia Nr 48/2014:

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

 


 

  

Zarządzenie Nr  56/2014

Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu

z dnia 10 września 2014 roku

w sprawie odpłatności

za II - V rok jednolitych studiów magisterskich
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „prawo”,

za II - III  rok studiów pierwszego stopnia
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „administracja”,

  za II - III rok studiów pierwszego stopnia
stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”

w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu

 w roku akademickim 2014/2015

 

 

 

Na podstawie § 32 pkt 22 Statutu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, ustalam co następuje:

  

§ 1

 

 1. Opłaty za II - V rok jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2014/2015  wynoszą:

 

 1.  za II rok                            -           3900,00 zł.
 2.  za III rok                          -           3900,00 zł.
 3.  za IV rok                          -           3900,00 zł.
 4.  za V rok                            -           3900,00 zł.

 

 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 obowiązuje przy wnoszeniu ich w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku terminowej wpłaty jednorazowej lub terminowych wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone odpowiednio w Załącznikach Nr 1 – Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II - V roku jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2014/2015, określają odpowiednio Załączniki Nr 1 – Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

  

§ 3

 

 1. Opłaty za II - V rok jednolitych studiów magisterskich niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2014/2015 wynoszą:

 

 1.  za II rok                -           3100,00 zł.
 2.  za III rok              -           3200,00 zł.
 3.  za IV rok              -           3200,00 zł.
 4.  za V rok                -           3300,00 zł.

 

 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, obowiązuje przy wnoszeniu ich w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku terminowej wpłaty jednorazowej lub terminowych wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone odpowiednio w Załącznikach Nr 5 – Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II - V roku jednolitych magisterskich studiów niestacjonarnych na kierunku „prawo” w roku akademickim 2014/2015, określają odpowiednio Załączniki  Nr 5 – Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 5

 

 1. Opłaty za II - III rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2014/2015 wynoszą:

 

 1.  za II rok                -           3300,00 zł.
 2.  za III rok              -           3400,00 zł.

 

 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, obowiązuje przy wnoszeniu ich w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku terminowej wpłaty jednorazowej lub terminowych wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone odpowiednio w Załącznikach Nr 9 – Nr 10 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 6

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II -III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2014/2015, określają odpowiednio Załączniki Nr 9 – Nr 10 do niniejszego Zarządzenia.

  

§ 7

 

 1. Opłaty za II - III rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2014/2015 wynoszą:

 

 1.  za II rok                -           2900,00
 2.  za III rok              -           3000,00

 

 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, obowiązuje przy wnoszeniu ich w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku terminowej wpłaty jednorazowej lub terminowych wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone odpowiednio w Załącznikach Nr 11 – Nr 12 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 8

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II - III roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „administracja” w roku akademickim 2014/2015, określają odpowiednio Załączniki Nr 11 – Nr 12 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 9

 

 1. Opłata za II - III rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkubezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2014/2015 wynoszą:

 

 1.  za II rok                                3300,00 zł.
 2.  za III rok                              3400,00 zł.

 

 1. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązuje przy wnoszeniu jej w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku terminowej wpłaty jednorazowej lub terminowych wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone odpowiednio w Załącznikach Nr 13 – Nr 14 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 10

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II - III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2014/2015, określają odpowiednio Załączniki Nr 13 – Nr 14 do niniejszego Zarządzenia.

  

§ 11

 

 1. Opłata za II – III rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2014/2015 wynoszą:

 

 1.  za II rok                                 2900,00 zł.
 2.  za III rok                               3000,00 zł.

 

 1. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązuje przy wnoszeniu jej w okresach miesięcznych.
 2. W przypadku terminowej wpłaty jednorazowej lub terminowych wpłat semestralnych przysługują bonifikaty określone odpowiednio w Załącznikach Nr 15 –  Nr 16 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 12

 

Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia opłat za studia dla studentów II - III roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w roku akademickim 2014/2015, określają odpowiednio Załączniki  Nr 15 – Nr 16  do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 13

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

  

 
Rektor
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
w Przemyślu

prof. dr hab. Jerzy Posłuszny

Załączniki do Zarządzenia Nr 56/2014

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier