Opiekun i skład Zarządu KNC

Opiekun KNC IUSTUS

Dr Agnieszka Gałakan-Halicka

Skład Zarządu KNC IUSTUS

1. Piotr Mossoń – prezes
2. Dawid Pudlik – zastępca prezesa
3. Jakub Wawrzkowicz – sekretarz
4. Joanna Janusz – skarbnik
 

 

Symulacja rozprawy/01.03.2015

KNC Iustus serdecznie zaprasza na symulację rozprawy cywilnej

Wręczenie nagród w konkusrie na LOGO KNC IUSTUS/08.05.2013

Konkurs na LOGO KNC IUSTUS został rozstrzygnięty! Do konkursu na LOGO Koła Naukowego Cywilistów IUSTUS zgłosiło się wielu uczestników. Poziom prac nadesłanych przez studentów WSPiA był bardzo wyrównany.