Aktualności

Szkolenie młodzieży w dziedzinie prawa karnego

2015-12-05

 

Prawie 30 uczniów  wzięło udział w specjalnych lekcjach prawa przygotowanych przez studentów Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Lekcja prawa została zorganizowana w kwietniu w III Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. Tematem spotkania były najważniejsze przepisy polskiego prawa karnego dotyczące młodych ludzi. Lekcje przeprowadzili studenci WSPiA, działający w Kole Naukowym Karnistów „LEX” - Natalia Hałoń oraz Magdalena Trzaska.

 

Podczas lekcji prawa dla licealistów studenci z Koła Naukowego Karnistów „LEX” opowiadali m.in. o problemach, które budzą wśród młodzieży kontrowersje i zainteresowanie. Spotkanie miało także na celu uświadomienie młodym ludziom, jakie konsekwencje grozą za złamanie prawa.

Studenci chcieli przedstawić uczniom konsekwencje zachowań, które mogą mieć wpływ na nasze przyszłe życie. – mówiono m.in. o karach za prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy i posiadanie narkotyków. Dyskutowaliśmy, jaki może mieć wpływ wykroczenie lub przestępstwo popełnione w młodym wieku na przyszłe dorosłe życie. Dyskusja dotyczyła także konsekwencji np. prowadzenia pojazdu bez prawa jazdy oraz propozycji zmian w obowiązujących przepisach. Tłumaczyliśmy także, że popełnienie przestępstwa wiąże się przede wszystkim z zamknięciem drogi do niektórych zawodów. Uniemożliwia pracę np. w prokuraturze, sądzie czy policji. Podczas lekcji prawa dla licealistów opowiadaliśmy także o przepisach, które dotyczą bezpośrednio młodych ludzi.

Wielkie zainteresowanie wzbudziły np. doświadczenia z praktyk, które studenci odbywają w Sądzie czy Prokuraturze. Szczególnie na myśli są tu sekcje zwłok, oględziny miejsca wypadku czy uczestnictwo w rozprawach sądowych. Uczniowie mieli wiele pytań dotyczących właśnie tej tematyki.


Na koniec spotkania studenci przeprowadzili konkurs dla młodzieży, dotyczący wcześniej przedstawionych problemów. Każda osoba, która odpowiedziała poprawnie na zadanie pytanie, otrzymała gadżety Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.