Aktualności

Wokół prawnokarnej ochrony życia – dyskusja studentów WSPiA

2015-12-05
Kilkudziesięciu studentów z Koła Naukowego Karnistów „LEX” wzięło udział w specjalnych studenckim panelu dyskusyjnym. Tematem spotkania, które odbyło się 24 marca 2015 r. była „Prawnokarna ochrony życia”. Studencki panel to kolejna dyskusja na ważny i aktualny temat zorganizowana przez działające w WSPiA Koło Naukowe Karnistów „LEX”.
 

W programie panelu znalazły się referaty studentów na tematy dotyczące aktualnych problemów związanych z ochroną życia. W dyskusji poruszony został sprawa ochrona embrionu in vitro w aspekcie prawno karnym, dostępności tzw. tabletek dzień po i przemocy w rodzinie. Po każdym z referatów studenci dyskutowali na przedstawione zagadnienia.

Celem studenckiego panelu pt. „Wokół prawnokarnej ochrony życia” był poszerzenie wiedzy i zainteresowań studentów oraz stworzenie im możliwości do wyrażenia i wymiany opinii na temat aktualnych zagadnień związanych z ochroną życia, przemocą oraz regulacjami prawnymi w tym zakresie.