Zarząd KNPG

 

Obecna kadencja Zarządu KNPG  trwa do 30 września 2016 r. 

 

 

 

  Prezes Zarządu KNPG

  PAWEŁ KYC

   Studentka Administracji

   kontakt: kyc3@interia.pl

 

 

 

   Wiceprezes Zarządu KNPG

  PATRYCJA  SZYPUŁA

    Student Administracji

    kontakt: patrysia_szypula@op.pl

 

 

 

  Sekretarz Zarządu KNPG

  IWONA RYCHLAK

   Studentka Administracji 

   kontakt: iwonw-rychlak@wp.pl