Lektura - książki, orzeczenia, artykuły

Służba cywilna po zmianach

26.03.2016
Fundament służby cywilnej jest zagrożony. Neutralność polityczna korpusu, która jest standardem w demokratycznych państwach, odchodzi w niebyt wraz z ustawą przeforsowaną przez PiS. Ocenę sytuacji trzeba zacząć od wyjaśnienia, czym tak naprawdę powinna być służba cywilna.

ETPC - Sprawa Kahn przeciwko Niemcom (16313/10)

18.03.2016
Prawo do prywatności dzieci znanego piłkarza było wystarczająco chronione przez niemieckie prawo – sprawa Kahn przeciwko Niemcom (16313/10) – brak naruszenia Artykułu 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Konwencji.

Komitet RE wzywa Polskę do uregulowania problemu umieszczania osób ubezwłasnowolnionych w DPS.

15.03.2016
Komitet Ministrów Rady Europy wezwał Polskę do wykonania wyroków ETPC dotyczących umieszczania osób ubezwłasnowolnionych w Domach Pomocy Społecznej. Komitet zwrócił uwagę, że jak do tej pory polskie władze nie podjęły efektywnych środków zmierzających do wykonania wyroków ani na poziomie indywidualnym, ani generalnym.