O nas

Członkowie Koła
Członkowie Koła
Członkowie KNPM z opiekunem Koła
Członkowie KNPM z opiekunem Koła

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego działa w WSPiA od 2013 r. 

Nasze cele to:  
  • pogłębianie wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego,
  • informowanie o międzynarodowych i krajowych szkołach prawa międzynarodowego kursach organizowanych przez inne ośrodki naukowe,
  • torganizowanie konferencji i przygotowanie publikacji pokonferencyjnych,
  • organizowanie wyjazdów poszerzających zainteresowania w zakresie prawa międzynarodowego i prawa europejskiego,
  • udział w akcjach charytatywnych i wolontariatach. 
Opiekunem KNPM jest Pani dr Marta Pietras-Eichberger.