Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Pliki do pobrania na rok akademicki 2018/2019

 
 
 
Studenci ubiegający się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, składają obowiązkowo WNIOSEK o przyznanie stypendium: socjalnego, rektora dla najlepszych studentów, specjalnego dla osób niepełnosprawnych. 
 
 

1. Stypendium socjalne na rok akademicki 2018/2019 - WNIOSEK (załącznik nr 1)

Wnioskodawca i członkowie rodziny składają obowiązkowo:

 • Załącznik nr 1A do wniosku - oświadczenie studenta oraz członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Załącznik nr 1B do wniosku - oświadczenie  studenta oraz członków rodziny o dochodzie uzyskanym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej
 • Załącznik nr 1C do wniosku - oświadczenie studenta oraz członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • Załącznik nr 1E do wniosku - oświadczenie studenta oraz członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

 

Wnioskodawca i członkowie rodziny składają dodatkowo, jeśli osiągnęli dochód:

 • Załącznik nr 1D do wniosku - oświadczenie członka rodziny o dochodzie osiągniętym poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej
 • Załącznik nr 1F do wniosku - oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
 • Załącznik nr 1G do wniosku - oświadczenie członka rodziny o dochodzie utraconym/uzyskanym
 • Załącznik nr 1H do wniosku - oświadczenie o uczęszczaniu dziecka wnioskodawcy do szkoły 
 • Załącznik nr 1I do wniosku - oświadczenie o uczęszczaniu dziecka wnioskodawcy do szkoły wyższej

 

 

2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019 - WNIOSEK (załącznik nr 2)

 

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018 - WNIOSEK (załącznik nr 4)

 • Załącznik nr 4A do wniosku - za wysoką średnią ocen
 • Załącznik nr 4B do wniosku - za osiągnięcia naukowe
 • Załącznik nr 4C do wniosku - za osiągnięcia artystyczne
 • Załącznik nr 4D do wniosku - za osiągnięcia sportowe
 • Załącznik nr 4E do wniosku - art. 181 ust. 1a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - (maturzyści - laureaci olimpiady międzynarodowej albo laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim)
 • Załącznik nr 3 - Zasady i procedury przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów
 
4. Zapomoga na rok akademicki 2018/2019 - WNIOSEK (załącznik nr 5)

 

5. Inne dokumenty do pobrania
 • Wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego
 • Załącznik nr 8 - Oświadczenie o wystąpieniu przesłanek do zmiany lub uchylenia decyzji stypendialnej (dotyczy stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz specjalnego dla osób niepełnosprawnych)
 • Załącznik nr 6 - Odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej od decyzji wydanej przez Komisję Stypendialną (dotyczy stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi)
 • Załącznik nr 7 - Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (dotyczy stypendium rektora dla najlepszych studentów)

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier