Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Pliki do pobrania 2020/2021

Załączniki do Regulaminu świadczeń dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w roku akademickim 2020/2021.
 
Studenci ubiegający się o przyznanie świadczeń, składają obowiązkowo WNIOSEK o przyznanie stypendium: socjalnego, rektora oraz dla osób niepełnosprawnych. 
 
1. Stypendium socjalne na rok akademicki 2020/2021 - WNIOSEK (załącznik nr 1)
 • Załącznik nr 1A do wniosku - oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Załącznik nr 1B do wniosku - oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych prze osoby fizyczne
 • Załącznik nr 1C do wniosku - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • Załącznik nr 1D do wniosku - oświadczenie o dochodzie osiągniętym poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej
 • Załącznik nr 1E do wniosku - oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Załącznik nr 1F do wniosku - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
 • Załącznik nr 1G do wniosku - oświadczenie o dochodzie utraconym/uzyskanym
 • Załącznik nr 1H do wniosku - wniosek do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Załącznik nr 1I do wniosku - oświadczenie o dochodzie osiągniętym przez okres krótszy niż 12 miesięcy w roku 2019

 

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2020/2021 - WNIOSEK (załącznik nr 2)

 

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2020/2021 - WNIOSEK (załącznik nr 4)

 
4. Zapomoga na rok akademicki 2020/2021 - WNIOSEK (załącznik nr 5)

 

5. Inne dokumenty do pobrania
 • Wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego
 • Załącznik nr 8 - Oświadczenie o wystąpieniu przesłanek do zmiany lub uchylenia decyzji stypendialnej (dotyczy stypendium socjalnego oraz dla osób niepełnosprawnych)
 • Załącznik nr 6 - Odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej od decyzji wydanej przez Komisję Stypendialną (dotyczy stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi)
 • Załącznik nr 7 - Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Odwoławczej Komisji Stypendialnej (dotyczy stypendium rektora)

 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer
 • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier