Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021

Stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021
 
Stypendium rektora może otrzymywać student, który w roku akademickim 2019/2020 uzyskał:
 • wyróżniające wyniki w nauce (średnia arytmetyczna z wszystkich ocen nie może być niższa niż 4,00),
 • osiągnięcia naukowe,
 • osiągnięcia artystyczne,
 • osiągnięcia sportowe.
 
Stypendium rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oswiaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 
Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium rektora składają obowiązkowo WNIOSEK.
 
 
Wraz z wnioskiem o stypendium rektora WNIOSKODAWCA składa OBOWIĄZKOWO:
 
1. W przypadku stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce:
• dla studentów WSPIA - załącznik nr 4A;
• dla absolwentów innych uczelni – zaświadczenie potwierdzające arytmetyczną średnią z wszystkich ocen otrzymanych za rok akademicki 2019/2020.
 
2. W przypadku stypendium rektora za osiągnięcia naukowe – załącznik nr 4B wraz z dokumentami poświadczającymi dane osiągnięcia:
 • projekty badawcze – kserokopia opracowania wyników badań prowadzonych w zespole badawczym,
 • publikacje naukowe – kserokopia pierwszej strony publikacji, strony tytułowej wydawnictwa wraz z numerem ISBN, strona tytułowa czasopisma wraz z numerem ISSN, spis treści oraz kserokopia artykułu,
 • udział w konferencjach naukowych krajowych lub zagranicznych – kserokopia pierwszej strony programu konferencji i strony, na której wymienione jest wystąpienie studenta, kserokopia materiałów pokonferencyjnych,
 • nagrody w konkursach/olimpiadach – dokument potwierdzający udział w konkursie/olimpiadzie, zawierający informację o zasięgu konkursu/olimpiady i uzyskanym miejscu.
 
3. W przypadku stypendium rektora za osiągnięcia artystyczne – załącznik nr 4C wraz z dokumentami poświadczającymi dane osiągnięcia:
 • dokument potwierdzający udział w konkursie/wystawie zawierający informację o zasięgu konkursu/wystawy (międzynarodowy/krajowy) i uzyskanym miejscu (w dziedzinie sztuk fotograficznych, plastycznych, literacko-poetyckich, teatralnych, recytatorskich i muzyczno-tanecznych).
 
4. W przypadku stypendium rektora za osiągnięcia sportowe – załącznik nr 4D wraz z dokumentami poświadczającymi dane osiągnięcia:
 • dokument potwierdzający udział w określonych zawodach sportowych, zawierający informację o zasięgu zawodów (międzynarodowy/krajowy) i uzyskanym miejscu.
 
5. W przypadku stypendium rektora za osiągnięcia  dotyczące tegorocznych maturzystów (laureaci olimpiady międzynarodowej albo laureaci lub finaliści olimpiady stopnia centralnego, medaliści co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie)  załącznik nr 4E wraz z dokumentami poświadczającymi dane osiągnięcia.
 
 
W przypadku ubiegania się o stypendium rektora z kilku różnych tytułów, student składa tylko jeden wniosek stypendialny wraz z odpowiednimi załącznikami.
 
Szczegółowe zasady i procedury przyznawania stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 znajdują się w załączniku nr 3.
 
Uwaga!
Stypendium przekazywane jest w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe. Studenci, którzy podali już wcześniej numer rachunku, nie podają go ponownie.
 

Multimedia

Prev Next
 • Wirtualne informatory
 • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier