Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Aktualności

Poznaj Nowy Wymiar Studiowania w WSPiA

2017-03-27
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa w miejsce tradycyjnego zdawania egzaminów wprowadza nowatorski system sprawdzania wiedzy i nauczania, czyli „EDR-SBS” (Edukator – Step-By-Step). Jego główne założenia to zbieranie przez studenta punktów za systematyczne zaliczanie przedmiotów podzielonych na tematy. „EDR-SBS” to część realizowanego przez Uczelnię programu Nowy Wymiar Studiowania. Jego prezentacja odbyła się w piątek 24 marca 2017 r.

Założenia systemu „EDR-SBS” (Edukator – Step-By-Step) przedstawił podczas konferencji prasowej jego autor prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. „EDR-SBS” to jedne z trzech elementów wprowadzonego w Uczelni programu Nowy Wymiar Studiowania. Pozostałe projekty to działający od dwóch lat „Edukator” (asystent studenta) oraz Nowoczesne Metody Kształcenia.

Jak tłumaczy – prof. Jerzy Posłuszny – w miejsce tradycyjnego zdawania egzaminów w Systemie „EDR-SBS” (Edukator – Step-By-Step) pojawi się zaliczanie przedmiotów. – Różnica jest taka, że egzamin jest na ogół czynnością „jednorazową” (czasami poprawianą), zaś zaliczanie przedmiotu będzie procesem. Każdy przedmiot podzielony zostanie na „tematy”, które odzwierciedlają zakres wiedzy przekazywanej przez wykładowcę. Ilość „tematów” odpowiada liczbie godzin realizowanych w ramach przedmiotu. „Tematy” wytyczą studentowi semestralną drogę, którą trzeba przejść, aby otrzymać zaliczenie. SBS to proces, w czasie którego student może zaliczyć 6 etapów. Pierwszy etap to ocena „3”. Każdy kolejny daje wyższą ocenę. Oznacza to, że w naszej Uczelni nie będzie sesji egzaminacyjnej, czyli okresu koncentracji egzaminów – tłumaczył prof. Jerzy Posłuszny.

Podczas konferencji Rektor WSPiA mówił, że nowy system „EDR-SBS” najlepiej opisuje pogląd słynnego filozofa. – W IV w. p.n.e. Heraklit z Efezu mówił: „Nauczać, to rozniecać ogień, a nie napełniać puste wiadro". Nasz system ma rozniecić w studentach chęć do systematycznej nauki i do codziennej pracy. Potwierdzenie słuszność wprowadzanych przez nas zmian można znaleźć również w słowach prof. Michała Kleibera, który napisał, że „najważniejszą rzeczą we współczesnym świecie staje się studiowanie rzeczywistych problemów i wyzwań. Studiowanie musi opierać się o zagadnienia praktyczne”. I tak też będzie wyglądać studiowanie w WSPiA. Już zmieniliśmy plany studiów, zwiększając liczbę zajęć praktycznych – ćwiczeń, warsztatów i pracowni praktycznych. Stawiamy więc na nauczanie efektywne w oparciu o przykłady i problemy praktyczne – powiedział prof. Jerzy Posłuszny.

– Nasz system ma zmienić sposób zdobywania i sprawdzania wiedzy. Bardzo często zdarzało się, że tradycyjny egzamin w sposób nieadekwatnie oceniał faktyczną wiedzę studenta. Student uczył się tylko przed egzaminem, żeby go zdać. Później sporą część z tego, co się nauczył – zapominał. W systemie „EDR-SBS” będzie uczył się na bieżąco i przez cały semestr utrwalał swoją wiedzę – tłumaczył Rektor WSPiA.

Jak będzie działać „EDR-SBS”?

Każdy przedmiot podzielony jest na „tematy”, które ustalają zakres merytoryczny przedmiotu. Zaliczanie przedmiotu w polegać będzie na systematycznym zdawaniu kolejnych „tematów”, omawianych na zajęciach i tym samym zbieranie punktów. Część „tematów” wybierasz sam, część wskazuje nauczyciel akademicki.

Student – zbierając punkty – sam zdecyduje, na jaką ocenę chce zapracować. System dzieli się na 6 etapów, w których można zdobyć coraz więcej punktów, czyli lepszą ocenę. Pierwszy etap to ocena dostateczna, a ostatni to wyróżniająca (premiowana członkostwem w elitarnym Klubie Dobrego Studenta WSPiA). Na każdym etapie student może śledzić swoje postępy na tzw. „symulatorze konta punktowego”.

Na ocenę dostateczną konieczne będzie rozwiązanie pozytywnie wszystkich testów (można je rozwiązywać wielokrotnie), otrzymanie co najmniej oceny dostatecznej z pytań problemowych w formie pisemnej i obecność oraz aktywność na ćwiczeniach (tylko dla studentów studiów stacjonarnych). Ponadto student może zbierać punkty w ramach „mix-a edukacyjnego”, czyli za inne formy aktywności. Premiowana będzie działalność w kołach naukowych, udział w studenckich seminariach i konferencjach naukowych, debatach studenckich, projektach badawczych, symulowanych rozprawach sądowych, rozpoznawaniu spraw w Klinice Prawa i Klinice Przedsiębiorczości. Aby uzyskać wyższą notę — na kolejnych etapach — zaostrzają się warunki konieczne do spełnienia.

Jeśli student nie przystąpi do zbierania punktów lub nie spełni warunków do uzyskania oceny dostatecznej do 15 lipca, otrzyma ocenę niedostateczną i przejście do tury poprawkowej. Nowością w systemie „EDR-SBS” jest także to, że student po uzyskaniu pozytywnej oceny w wyznaczonym terminie będzie miał możliwość jej poprawiania na wyższą.

Przystąpienie do system „EDR-SBS” w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 jest dobrowolne. Student sam decyduje, czy chce zdawać egzaminy w tradycyjny sposób, czy w nowy. System SBS będzie obowiązkowy dla studentów rozpoczynających naukę w WSPiA w nowym roku akademickim.

Szczegółowe informacje na temat systemu „EDR-SBS” studenci WSPiA mogą znaleźć na swoim koncie w „Wirtualnej Uczelni” w zakładce „e-list Rektora”.

Informacje na temat systemu „EDR-SBS” ukazały się w:

serwisie PAP nuka w Polsce,
wprost.pl
TVP 3 Rzeszów,
Polskim Radiu Rzeszów,
Radiu Via,
GC Nowiny, 

Gazecie Wyborczej,
portalu Rzeszow-news.pl

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier