Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Aktualności

Studia za darmo? W WSPiA to możliwe!

2017-09-06
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to jedna z największych niepublicznych uczelni akademickich na Podkarpaciu. Od wielu lat wspomaga finansowo swoich studentów. Taka pomoc bardzo często pozwala na studiowanie za darmo oraz finansowanie codziennego życia w trakcie studiów. Pieniądze na stypendia dla naszych studentów pochodzą m.in. z budżetu państwa. Co roku jest to kwota sięgająca blisko 7 mln zł.

System stypendialny w WSPiA

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa ma dwa systemy stypendialne. Oprócz stypendiów z budżetu państwa, studenci są nagradzani stypendiami z budżetu Uczelni m.in. za: wybitne osiągnięcia w nauce, działalność społeczną na rzecz Uczelni oraz osiągnięcia sportowe.

Stypendia z budżetu państwa

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa co roku na pomoc materialną dla swoich studentów otrzymuje blisko 7 mln zł z budżetu państwa. Z tych pieniędzy finansowane jest m.in. stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne przyznawane studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz zapomogi dla studentów, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku ze zdarzeniem losowym (np. pożar, powódź lub wypadek).

Dodatkowo studenci niepełnosprawni otrzymują stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Zwiększenie przyznawane jest z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.

Stypendia z budżetu Uczelni

WSPiA przyznaje także stypendia z własnego budżetu, które wręczane są podczas organizowanej w WSPiA Gali „Najlepsi z dobrych”. Co roku najlepsi studenci w poszczególnych kolegiach oraz sportowcy otrzymują stypendium w wysokości od 500 do 1500 zł.

Zasady

O stypendia socjalne i stypendia specjalne mogą ubiegać się wszyscy studenci WSPiA, niezależnie od tego, na którym roku studiują. W przypadku stypendium socjalnego jedynym z kryteriów jest dochód. W roku akademickim 2016/2017 nie mógł on przekraczać kwoty 1050,00 złotych netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie. Natomiast stypendium specjalne mogą otrzymać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który w poprzednim roku akademickim uzyskał wysoką średnią ocen z egzaminów i zaliczeń i/lub posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe uzyskane we wspomnianym wyżej roku akademickim. Stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą uzyskać również kandydaci na studia, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie studiów byli laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim i profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Co zyskujesz

W roku akademickim 2016/2017 stawki stypendium socjalnego w WSPiA wynosiły od 470 do 560 zł. W przypadku stypendium rektora najlepsi studenci otrzymywali miesięcznie od 400 do 700 zł. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wyniosło od 330 do 430 zł miesięcznie. Dzięki temu studenci korzystający z pomocy materialnej mogli otrzymać co miesiąc maksymalnie prawie 1900 zł. Jest to kwota, która w zupełności wystarcza na pokrycie opłaty za studia, mieszkanie uczelniane, obiady abonamentowe w restauracji „W Ogrodach” oraz część kosztów codziennego życia w Rzeszowie.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku akademickim z pomocy materialnej korzystało prawie 1500 studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Prawie 1200 z nich otrzymywało stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi losowe. Stypendium rektora m.in. za wyniki w nauce otrzymało około 10 procent studentów naszej uczelni.

Więcej na temat stypendiów w WSPiA znajdziesz tutaj.

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier