Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Aktualności

Chcesz studiować w WSPiA za darmo? Sprawdź, jak to zrobić

2018-09-04
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa od wielu lat wspomaga finansowo swoich studentów. Dzięki temu znaczna część może studiować wybrany kierunek całkowicie za darmo. Jest to możliwe dzięki dwóm systemom stypendialnym, z których korzystać mogą studenci. Comiesięczna pomoc, oprócz darmowych studiów, pozwala także na finansowanie codziennego życia w trakcie studiowania. Zobacz, jakie stypendia i w jakiej wysokości będziesz mógł otrzymać, rozpoczynając studia w WSPiA.

Fundusz pomocy materialnej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w tym roku budżetowym to prawie 7 mln 300 tys. zł. Podobną kwotą Uczelnia dysponuje co roku. Pieniądze na stypendia dla naszych studentów pochodzą m.in. z budżetu państwa. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa ma dwa systemy stypendialne. Oprócz stypendiów z budżetu państwa, studenci są nagradzani stypendiami z budżetu Uczelni m.in. za: wybitne osiągnięcia w nauce, działalność społeczną na rzecz Uczelni oraz osiągnięcia sportowe.

Studia za darmo? To możliwe

W roku akademickim 2017/2018 stawki stypendium socjalnego w WSPiA wynosiły od 460 do 550 zł. W przypadku stypendium rektora najlepsi studenci otrzymywali miesięcznie od 450 do 750 zł. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wynosiło od 400 do 500 zł miesięcznie. Dzięki temu studenci korzystający z pomocy materialnej mogli otrzymać co miesiąc maksymalnie prawie 1900 zł. Jest to kwota, która w zupełności wystarcza na pokrycie opłaty za studia, mieszkanie uczelniane, obiady abonamentowe w restauracji „W Ogrodach” oraz część kosztów codziennego życia w Rzeszowie.

W ubiegłym roku akademickim z pomocy materialnej korzystało prawie 1350 studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Około tysiąc osób otrzymywało stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi losowe. Stypendium rektora m.in. za wyniki w nauce otrzymało około 10 procent studentów naszej Uczelni.

Stypendia z budżetu państwa.

Dotacja z budżetu państwa w całości przeznaczana jest na pomoc materialna dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Z tych pieniędzy finansowane są m.in. stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne przyznawane studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Oprócz tego osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Zwiększenie przyznawane jest z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.

Dodatkowo przyznawane są zapomogi dla studentów, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku ze zdarzeniem losowym (np. pożar, powódź lub wypadek). Specjalne stypendium otrzymują również osoby niepełnosprawne.

Stypendia z budżetu Uczelni

WSPiA przyznaje także stypendia z własnego budżetu. Najlepsi i wyróżniający się studenci mogą otrzymać nawet do 1500 zł.

Dla kogo

O stypendia socjalne i stypendia specjalne mogą ubiegać się wszyscy studenci WSPiA, niezależnie od tego, na którym roku studiują. W przypadku stypendium socjalnego jedynym z kryteriów jest dochód. W roku akademickim 2017/2018 nie mógł on przekraczać kwoty 1050,00 złotych netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie. Natomiast stypendium specjalne mogą otrzymać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który w poprzednim roku akademickim uzyskał wysoką średnią ocen z egzaminów i zaliczeń i/lub posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe uzyskane we wspomnianym wyżej roku akademickim.

Stypendium również dla nowych studentów

Co bardzo ważne stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą uzyskać również kandydaci na studia, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie studiów byli laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim i profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Więcej na temat stypendiów w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej znajdziesz tutaj!

 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier