Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Aktualności

Wykładowcy WSPiA wybrani na członków Komitetu Nauk Prawnych PAN

2020-02-04
Prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Janusz Raglewski oraz prof. Andrzej Sakowicz to trzech pracowników badawczo-dydaktycznych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej wybranych na członków Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Kadencja pracowników WSPiA potrwa do 2023 r. Komitety Naukowe PAN są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin.

Polska Akademia Nauk to państwowa instytucja naukowa realizująca działania służące rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczyniające się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Akademia realizuje swoje cele w ramach korporacji uczonych oraz poprzez sieć instytutów i jednostek naukowych, prowadzących badania na możliwie najwyższym poziomie naukowym. W ramach wydziałów PAN funkcjonują komitety Naukowe grupujące członków Akademii w obrębie określonej dyscypliny nauki lub dyscyplin pokrewnych i ułatwiające ich współpracę. Członkami komitetów naukowych PAN oprócz członków Akademii są wybitni naukowcy danej dyscypliny reprezentujący szkoły wyższe, placówki naukowe PAN, instytuty zaplecza naukowo-badawczego resortów oraz przedstawiciele innych instytucji i organizacji o charakterze gospodarczym i społecznym.

Prof. Ćwiąkalski

Podczas ostatnich wyborów członkami Komitetu Nauk Prawnych Pan na lata 2020 – 2023 wybranych zostało trzech pracowników naukowo-dydaktycznych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. W skład Komitetu wszedł prof. Zbigniew Ćwiąkalski, wieloletni Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Karnego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego i gospodarczego. Współautor komentarza do kodeksu karnego i komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jest pełnomocnikiem lub obrońca w wielu procesach z zakresu prawa gospodarczego, karnego i cywilnego.

Prof. Raglewski

W gronie nowych członków Komitetu Nauk Prawnych PAN związanych z WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą jest także prof. Janusz Raglewski, specjalista z zakresu prawa karnego. Prof. Raglewski jest również wykładowcą UJ oraz członkiem Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Wykłada w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, jest arbitrem Trybunału Arbitrażowego ds. sportu przy PKOl, redaktorem naczelnym czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych. Był członkiem Zespołu Prawa Karnego Skarbowego w ramach Komisji ds. Reformy Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Zespół opracowywał projekt ustawy Kodeks karny skarbowy.

Prof. Sakowicz

Trzecim członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN został prof. Andrzej Sakowicz, specjalista z zakresu postępowania karnego, ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Jest wykładowcą WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa i procesu karnego, europeizacji prawa karnego oraz problematyki ochrony praw człowieka, stypendysta Towarzystwa im. Maxa Plancka, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Deutscher Akademischer Austauschdienst oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Komitety Naukowe PAN

Komitety Polskiej Akademii Nauk pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin. Komitety naukowe i problemowe PAN oraz narodowe działają przy Wydziałach PAN lub bezpośrednio przy Prezydium PAN. Liczba komitetów nie jest stała – nowe powstają w odpowiedzi na problemy dotyczące rozwoju nauki lub kraju, w których rozwiązaniu głos uczonych może okazać się pomocny.

 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier