Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Aktualności

Miliony dla studentów WSPiA

2020-06-29
Prawie 7 mln złotych to wysokość dotacji przyznanej WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2020 r. Pieniądze w całości przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla studentów. Uczelnia od lat jest w czołówce niepublicznych szkół wyższych pod względem wysokości dotacji na stypendia.

Dzięki prawie 7. mln zł z MNiSW tak jak w poprzednich latach z pomocy materialnej skorzystać będzie mogła większość studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Wysoka dotacja na stypendia daje studentom WSPiA możliwość studiowania za darmo. Oprócz stypendiów z budżetu państwa, studenci mogą także ubiegać się o stypendia z budżetu Uczelni.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku akademickim w WSPiA stypendia pobierało ponad 1500 studentów. Wśród nich prawie 1200 osób otrzymuje stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi losowe. Stypendium rektora m.in. za wyniki w nauce otrzymało około 10 procent studentów naszej uczelni. Studenci mogą ubiegać się również o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Systemem stypendialnym objęta jest większość studentów WSPiA. W roku akademickim 2019/2020 wysokość stypendiów dla studentów WSPiA wynosiła: stypendium socjalne – od 600 do 690 zł; zwiększenie – 150 zł; stypendium dla osób niepełnosprawnych – od 540 do 640 zł; stypendium rektora dla najlepszych studentów od 590 do 890 zł. Dzięki temu studenci korzystający z pomocy materialnej mogą otrzymać co miesiąc maksymalnie ponad 2370 zł. Jest to kwota, która w zupełności wystarcza na pokrycie opłaty za studia, mieszkanie uczelniane, obiady abonamentowe w restauracji „W Ogrodach” oraz część kosztów codziennego życia w Rzeszowie.

Stypendium socjalne

Przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Osoba ubiegająca się o świadczenia pomocy materialnej musi udokumentować trudną sytuację materialną. W roku akademickim 2019/2020 o stypendium socjalne mogli ubiegać się studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 1050,00 zł netto miesięcznie.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Takie stypendium student może otrzymać za: wysoką średnią ocen z egzaminów i zaliczeń, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia sportowe. O to stypendium mogą ubiegać się również kandydaci na studia, którzy byli laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim o profilu zgodnym z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Może je otrzymać student z tytułu niepełnosprawności na indywidualny wniosek. Student powinien dołączyć do ww. wniosku aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ.

Zapomoga

Przyznawana jest studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z następujących udokumentowanych przyczyn: poważna choroba studenta lub członków jego najbliższej rodziny, klęska żywiołowa, inne wypadki losowe.

Stypendialny fundusz rezerwowy na czas pandemii

W okresie pandemii WSPiA uruchomiła także specjalny stypendialny fundusz rezerwowy, z którego mogą skorzystać studenci WSPiA. Na dodatkową pomoc materialną przeznaczono prawie 300 tys. zł. Dzięki dodatkowym funduszom uczelnia mogła wspomóc studentów, którzy stracili pracę i mają trudności finansowe. W ramach środków zgromadzonych na stypendialnym funduszu rezerwowym Uczelnia przyznaje swoim studentom dodatkowe stypendia socjalne oraz zapomogi.

Więcej na temat stypendiów w WSPiA znajdziesz tutaj!

 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier