Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Aktualności

Wybierz atrakcyjne studia na miarę twoich potrzeb

2020-07-21
4 bardzo dobrze przygotowane kierunki studiów, ponad 20 specjalności, nowoczesne systemy przekazywania i sprawdzania oraz większy nacisk na przekazywanie wiedzy praktycznej. To propozycje WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej dla tegorocznych maturzystów. Ze względu na pandemię koronawirusa rekrutacja podzielona będzie na III tury i prowadzone on-line za pomocą systemu e-rekrutacji.

Nie zwlekaj już dziś zarejestruj się na stronie e-rekrutacji! 

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to pierwsza i najstarsza niepubliczna uczelnia na Podkarpaciu. W tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia działalności. Przez ten czas mury uczelni opuściło ponad 50 tys. absolwentów, a uczelni cały czas rozwijała i wzmacniała prowadzone kierunki. Daje to kandydatom gwarancję zdobywania specjalistycznej wiedzy na najwyższym poziomie oraz pracy z wybitnymi naukowcami współpracującymi z WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą.

Co wybrać?

Kandydatów zapraszamy w roku akademickim 2020/2021 na studia na czterech kierunkach „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”, „prawo” oraz „zarządzanie”.ADMINISTRACJA (więcej informacji znajdziesz tutaj) 

Na tym kierunku w WSPiA oferuje studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne). Uczelnia proponuje także wiele ciekawych i atrakcyjnych specjalności dostosowanych do potrzeb pracodawców i kandydatów na studia. Można wybrać: administrację celną i skarbową, administrację publiczną, e–administrację, administrację bezpieczeństwa wewnętrznego, organizację pracy socjalnej i resocjalizację, stosunki międzynarodowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie transportem - spedycją - logistyką, administrowanie firmą oraz finanse i rachunkowość. W tegorocznej ofercie na kierunku „administracja” jest także nowa, atrakcyjna ze względu na RODO specjalność – ochrona danych osobowych.ZARZĄDZANIE (więcej informacji znajdziesz tutaj)

Kierunek „zarządzanie” w WSPiA prowadzony jest na studiach I stopnia (stacjonarnych lub niestacjonarnych). Po ich ukończeniu można kontynuować naukę w WSPiA np. na specjalnościach biznesowych na studiach II stopnia na kierunku „administracja”. Kierunku „zarządzanie” to sprawdzone specjalności: zarządzanie w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowości: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie menedżerskie, prawno-ekonomiczne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem, rachunkowość i zarządzanie finansami z elementami controllingu.

ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE

W WSPiA proponuje kandydatom na studia na kierunkach „administracja” i „zarządzanie” nowatorską ofertę dydaktyczną nazwaną „administracja // zarządzanie”. Kandydat nie musi wybierać kierunku studiów w momencie składania podania. Przedmioty, które znajdują się w planie studiów na pierwszym i drugim semestrze, mają charakter ogólny i wprowadzający. Przygotowują do podjęcia decyzji o wyborze konkretnego kierunku. Decyzję czy będzie to „administracja” czy „zarządzanie” podejmie się dopiero pod koniec I roku.BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (więcej informacji znajdziesz tutaj)

WSPiA już w 2014 r. jako pierwsza uczelnia w regionie i jedna z kilkunastu w Polsce uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na tym kierunku. To świadczy o wysokim poziomie, doskonałej kadrze i bardzo dobrym programie studiów na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Kandydat może wybrać studia stacjonarne albo niestacjonarne, pierwszego lub drugiego stopnia. Dodatkowo czeka na niego atrakcyjna i dostosowana do potrzeb rynku pracy oferta 6 specjalności: cyberbezpieczeństwo, służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, kryminalistyka i kryminologia, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe.PRAWO (więcej informacji znajdziesz tutaj)

WSPiA na studiach „prawniczych” oferuje kandydatom wiele autorskich rozwiązań w zależności od ich potrzeb i planów zawodowych. Jednym z nich jest możliwość uczestniczenia w ścieżce aplikacyjnej, czyli specjalistycznym, bezpłatnym zajęciom prowadzonym pod okiem doświadczonej kadry pracowników dydaktycznych i praktyków WSPiA. Ścieżka przygotowuje studentów do złożenia wybranego egzaminu aplikacyjnego (a następnie rozpoczęcia aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej lub adwokackiej, notarialnej, radcowskiej czy komorniczej).

Indywidualne specjalności

Jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu WSPiA wprowadziła nowe możliwości studiowania specjalności. Student może studiować zaproponowaną specjalność tradycyjnie lub w trybie indywidualnym (nauka odbywa się wtedy pod kierunkiem przydzielonego opiekuna dydaktycznego).

Praktyka czyni mistrza

W WSPiA od kilku lat odchodzi od tradycyjnych form dydaktycznych. Ogranicza liczbę wykładów i wprowadza bardziej praktyczne zajęcia. Przedmioty realizowane są w formie dualnej, triad i quadriad złożonych z: warsztatów, ćwiczeń, konwersatoriów i pracowni praktycznych. Podczas takich zajęć studenci uczestniczą m.in. w grach decyzyjnych, zabawach logicznych oraz rozwiązują kazusy i casestudy. Nową propozycją są także „Kliniki Dydaktyczne”, podczas których zajęcia prowadzą grupy studentów. Pod okiem praktyków rozwiązują kazusy, dyskutują i uczą innych. WSPiA organizuje także symulowane rozprawy sądowe, oględziny miejsca zdarzenia, wyjazdy studyjnych, zajęciach z użyciem symulatora wirtualnej sceny zbrodni oraz zajęciach w uczelnianym laboratorium kryminalistycznym itp.

W WSPiA stawiamy na nowoczesność.

WSPiA realizuje innowacyjny program edukacyjny nazwany „Nowoczesna Uczelnia”. Jednym z jego elementów jest nowatorski „System Kształcenia Studentów”, podnoszący jakość i efektywność nauczania. System składa się z czterech segmentów: EDR – EDUKATOR (nowoczesny asystent studenta on-line); SBS – STEP BY STEP (zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów); MIX EDUKACYJNY (alternatywna wobec zajęć dydaktycznych forma zdobywania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji); DKP – DROGA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO (pięć ścieżek umożliwiających zdobywanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych). Istotą nowatorskiego „Systemu Kształcenia Studentów” jest sukcesywne zdobywanie punktów odzwierciedlających nabywaną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, w tym organizacyjne. W taki sposób student zalicza kolejne przedmioty, semestry i lata studiów.

W WSPiA każdy przedmiot podzielony został na tematy. Student może zaliczyć je w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Aby uzyskać pozytywną ocenę, trzeba uzbierać odpowiednią liczbę punktów. Po pierwsze - za zaliczone tematy. Po drugie – za aktywność na zajęciach, po trzecie – za aktywność pozadydaktyczną i po czwarte – za obecność na zajęciach. Dzięki takim rozwiązaniom nowy system ma uczyć samodzielności, systematyczności, odpowiedzialności oraz współpracy w grupie.

Podział przedmiotów

WSPiA zróżnicowała formę zaliczenia danego przedmiotu w zależności od jego wagi i znaczenia dla danego kierunku studiów. Przedmioty z planu studiów podzielone są na: wiodące, kierunkowe, specjalizacyjne i inne. Wiedza studenta sprawdzana jest za pomocą egzaminów ustnych i pisemnych, rozmówek profesorskich, prac zaliczeniowych, zaliczeń praktycznych oraz w systemie SBS w „Sali Tortur”.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 867 04 80, 17 867 04 81, 514 194 892 oraz na stronie dla kandydatów na studia (http://www.wspia.eu/dla-kandydata/oferta-edukacyjna).

 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier