Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Aktualności

„25 lat WSPiA – historia”, ważne wydarzenia naukowe

2021-03-26
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa obchodzi Jubileusz 25-lecia działalności. Najstarsza niepubliczna Uczelnia na Podkarpaciu i w Polsce południowo-wschodniej powstała w 1995 r. Od samego początku bardzo mocno stawiała, nie tylko na edukację studentów, ale także na rozwijanie znaczącego ośrodka naukowego, zajmującego się najważniejszymi dziedzinami prawa. W nowym cyklu „25 lat WSPiA – historia” przypominamy te wydarzenia, które były najbardziej znaczące dla ogólnopolskiego środowiska akademickiego.
Od prawej: prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, prof. Zbigniew Leoński (UAM) oraz prof. Jan Szreniawski (WSPiA i UMCS).
Od prawej: prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły...
Ogólnopolski Zjazd Cywilistów
Ogólnopolski Zjazd Cywilistów
Od lewej: prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, prof. Maciej Rogalski (Uczelnia Łazarskiego) oraz prof. Zbigniew Ćwiąkalski (WSPiA i UJ).
Od lewej: prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły...
prof. Andrzej Zoll (b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego i b. Rzecznik Praw Obywatelskich; WSPiA i UJ).
prof. Andrzej Zoll (b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego i b. Rzecznik...

WSPiA – uczelnia ceniona przez ogólnopolskie środowisko akademickie

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest jedyną niepubliczną uczelnią kształcącą prawników, której powierzono organizację, aż trzech różnych Zjazdów Katedr i Zakładów Prawa. Dzięki WSPiA reaktywowany został Ogólnopolskie Zjazdy Zakładów, Katedr Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji oraz Ogólnopolskie Zjazdy Cywilistów. Uczelnia była również gospodarzem X jubileuszowego Zjazdu Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa to jedne z najważniejszych wydarzeń naukowych organizowanych przez różne Uniwersytety w całej Polsce. Powierzenie ich organizacji uczelni niepublicznej było docenieniem ogólnopolskiego dorobku i pozycji naukowej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Co bardzo ważne pokazało, że uczelnia zbudowała mocną pozycję w najważniejszy dziedzinach prawa: publicznym prywatnym i karnym.

WSPiA jedyna niepubliczna uczelnia z takim wyróżnieniem

Dokładnie 25 lat temu WSPiA w 1996 r. WSPiA została organizatorem XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Zakładów, Katedr Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji polskich uniwersytetów i Instytutu Nauk Prawnych PAN. Był to powrót do idei spotkań środowiska administratywistów, po 8 latach przerwy i odtworzenie kultywowanej do dzisiaj tradycji – systematycznie organizowanych Zjazdów. Wydarzenie połączone zostało z ogólnopolską konferencją naukową pt. „Reformy administracji publicznej”. Był to pierwszy w historii i przez wiele lat jedyny przypadek, gdy gospodarzem Zjazdu była uczelnia niepubliczna.

Drugi taki przypadek, gdy uczelnia niepubliczna została gospodarzem ogólnopolskiego Zjazdu miał miejsce w 2004 r. WSPiA była wtedy organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów pt. „Czterdzieści Lat Kodeksu Cywilnego”. Kolejne data to 2018 r. W murach WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbył się wtedy X jubileuszowy Zjazd Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii. Podczas spotkania wybitni prawnicy z całej Polski dyskutowali o wyzwaniach współczesności stojących przed prawem karnym.

WSPiA na równi z Uniwersytetami

Przyznanie organizacji dwóch różnych Zjazdów Katedr i Zakładów to najwyższe wyróżnienie uniwersyteckiego środowiska akademickiego dla WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Pokazuje także, że rzeszowska uczelnia jest traktowana i stawiana na równi z państwowymi uniwersytetami kształcącymi przyszłych prawników. Jest to ogromne docenienie dorobku naukowego WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz dowód uznania wysiłków w budowaniu własnej kadry naukowej, składającej się z wybitnych polskich prawników z różnych dziedzin prawa.

Jak reformować administrację publiczną

Przypomnijmy, że wspomniany wcześniej Zjazd Zakładów, Katedr Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji połączony z ogólnopolską konferencją naukową miał ogromne znaczenie w środowisku akademickim i w reformowanej Polsce. Dyskusja najwybitniejszych prawników administratywistów poprzedziła reformy w polskiej administracji publicznej przeprowadzone w późniejszych latach.

Uczestnicy Zjazdu dyskutowali m.in. o wykonywaniu zadań publicznych przez podmioty prywatne jako elemencie reformy administracji publicznej, podziale terytorialnym dla celów administracji rządowej i samorządowej oraz stylu administrowania i podziału zadań. Mowa była także o potrzebie regulacji prawnej ochrony zabytków, zadaniach administracji terenowej, potrzebach reformy administracji lokalnej, a także ustawy o NSA w kontekście reformy administracji publicznej.

W ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Reformy administracji publicznej” uczestniczyli najwybitniejsi prawnicy administratywiści z całej Polski. Swoje referaty wygłosili wykładowcy WSPiA (wtedy WSAiZ) i UMCS m.in. prof. Jan Szreniawski, prof. Jan Malarczyk, prof. Jan Łukasiewicz, prof. Jerzy Posłuszny (Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej) i dr Longina Gardian-Kawa. W konferencji uczestniczyli także: prof. Grzegorz Leopold Seidler (UMCS), prof. Zbigniew Leoński (UAM), prof. Jan Borkowski (UŁ), prof. Barbara Kudrycka (UW – filia w Białymstoku), prof. Józef Filipek (UJ). Głos w dyskusji zabrali: prof. Barbara Adamiak (UWr), prof. Józef Paliwoda (INP PAN), prof. Jerzy Stelmasiak (UMCS) oraz prof. Jan Pruszyński (INP PAN).

Nie tylko administratywiści

Kolejnym niezwykle ważnym w środowisku naukowym wydarzeniem był zorganizowany przez WSPiA w 2004 r. Ogólnopolski Zjazd Cywilistów. Była to również reaktywacja tym razem po 32 latach ogólnopolskich spotkań przedstawicieli nauki zajmujących się tematyką prawa cywilnego. Tematem przewodnim dyskusji było „Czterdzieści Lat Kodeksu Cywilnego”.

Program zjazdu obejmował referaty poruszające m.in. tematykę dotyczącą problematyki praw człowieka na gruncie kodeksu cywilnego, własności i użytkowania wieczystego oraz ksiąg wieczystych, podmiotów prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących konsumenta oraz tzw. ułomnych osób prawnych, a także umów będących źródłami stosunków zobowiązaniowych.

Wszystkie wystąpienia wywołały ożywioną dyskusję nad omawianymi problemami, w toku której wyodrębniły się dwa przeciwstawne poglądy dotyczące obowiązującego kodeksu cywilnego. Zgodnie z pierwszym należy stworzyć całkowicie nowy kodeks cywilny, ponieważ funkcjonujący obecnie powstał w określonych, minionych warunkach społecznych, ustrojowych i gospodarczych, przez co zawarte w nim rozwiązania nie odpowiadają wymogom współczesnego obrotu cywilno-prawnego. Drugi zakłada jedynie dalszą nowelizację kodeksu – jego stopniowe udoskonalanie.

W zjeździe udział wzięli wybitni specjaliści z zakresu prawa cywilnego reprezentujący wszystkie Wydziały Prawa polskich uniwersytetów i uczelni niepublicznych. W dyskusji uczestniczyli m.in. Prof. Mirosław Nazar – UMCS, Prof. Sylwester Wójcik – UJ; WSPiA, Prof. Zdzisław Gawlik – WSPiA, Prof. Adam Zieliński – UW, Prof. Marian Kępiński – UAM, Prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka – UŁ, Prof. Edward Gniewek – UWr, Prof. Maksymilian Pazdan – UŚ, Prof. Janusz Szwaja – UJ, Prof. Tomasz Sokołowski – UG, Prof. Andrzej Kidyba – UMCS, Prof. Marian Kępiński – UAM, Prof. Jerzy Pisuliński – UJ, Prof. Tomasz Pajor – UŁ, Prof. Andrzej Śmieja – UWr, Prof. Leszek Leszczyński – UMCS.

Ważne spotkanie karnistów

X Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii w WSPiA odbył się pod hasłem „Prawo karne wobec wyzwań współczesności”. W dyskusji uczestniczyło ponad 150 naukowców, specjalistów z zakresu prawa karnego i kryminologii. Przyznanie organizacji Zjazdu to ogromne wyróżnienie, dostrzeżenie dorobku naukowego i dowód uznania dla działającej w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej Katedry Prawa i Postępowania Karnego. Tym bardziej że był to pierwszy w historii Zjazd organizowany przez niepubliczną Uczelnię kształcącą przyszłych prawników.

Spotkania Karnistów z całej Polski odbywają się co dwa lata. W ożywionej dyskusji naukowej prowadzone są rozważania nad charakterem prawa. Jest to także doskonała okazja do zastanawiania się, jak tworzone prawo ma być stosowane. Hasłem przewodnim spotkania zorganizowanego w WSPiA było „Prawo karne wobec wyzwań współczesności”. Temat wybrany nieprzypadkowo, ponieważ począwszy od roku 2015, w prawie karnym materialnym nastąpiły daleko idące zmiany. Często były to nowelizacje kodeksu karnego wzajemnie się wykluczające.

Uczestnicy Zjazdu wskazywali np. na umorzenie restytucyjne, instytucję dobrowolnego poddania się karze, czy system dozoru elektronicznego. Wprowadzono również nowe typy przestępstw, jak też wiele z dotychczasowych znowelizowano. Relatywnie najmniejsze zmiany dotknęły zagadnienia uważane za teoretyczno-prawne. Praktycznie nie było zmian w przypadku form popełnienia przestępstwa. Niektóre ze zmian miały dość burzliwy charakter, gdy chodzi o dyskusję je poprzedzającą. Wskazać można instytucję konfiskaty przedsiębiorstwa, czy tzw. zbrodnię VAT-owską. Interesujące też jest spojrzenie na przeobrażenia w prawie karnym ze strony kryminologów.

Dyskusja podczas X Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii podzielona była na osiem paneli tematycznych dotyczących m.in. odpowiedzialności karnej za rozpowszechnianie fałszywych informacji w Internecie, pojednaniu w prawie karnym oraz interesach majątkowych w obrocie cywilnoprawnym jako przedmiocie ochrony przestępstw.

Poruszone zostały także tematy związane z wpływem ustawodawstwa karnego na politykę karną, prawno-karnymi aspektami bezpieczeństwa i ryzykiem ekonomicznym w kontekście odpowiedzialności karnej. W dyskusji mówiono także o ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zapowiadanych kierunków zmian w części ogólnej kodeksu karnego.

W Zjeździe organizowanym przez WSPiA uczestniczą przedstawiciele największych Polskich ośrodków naukowych m.in. prof. Andrzej Zoll i prof. Zbigniew Ćwiąkalski, wykładowcy WSPiA; prof. Włodzimierz Wróbel – UJ; prof. Robert Zawłocki – UAM, prof. Marek Kulik – UMCS, dr hab. Sławomir Żółtek – UW, prof. Piotr Kardas – UJ, dr hab. Janusz Bojarski – UMK, prof. Krzysztof Krajewski – UJ, prof. Anna Muszyńska – UWr, prof. Wojciech Zalewski – UG, prof. Jarosław Majewski – UKSW, prof. Jacek Giezek – UWr, prof. Anna Błachnio-Parzych – Akademia Leona Koźmińskiego, prof. Tomasz Oczkowski – UMK, prof. Monika Płatek – UW oraz zagranicznych gości m.in. z Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii.

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer
  • Podkasty

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier