Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Praktyki

Instytucje i kraje, w których można odbyć praktyki
 
Instytucją przyjmującą może być: 
 
  • instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego, m.in w:

 

            - ShipCon Limassol LTD (Cypr)

            - East Poland House w Brukseli (Belgia)

            - TLC College (Anglia)

            - Non-Governmental Organization EPIONI Greek Carers Network

            - DPOINT GROUP (Barcelona-Hiszpania)

 

 
  • każda publiczna lub prywatna organizacja aktywna na rynku pracy lub działająca w zakresie edukacji, szkoleń i młodzieży (np. publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo, organ publiczny na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym, izby handlu, rzemiosła, stowarzyszenia zawodowe i związki zawodowe, instytut badawczy, fundacja, szkoła, inne instytucje edukacyjne, organizacje profit, jak stowarzyszenia, organizacje pozarządowe itp.)
 
Terminy rekrutacji na praktyki
 
Na praktyki obowiązuje rekrutacja ciągła przez cały rok akademicki. 
 
Czas trwania praktyk
 
Wyjazd na praktykę trwa od 2 - 4 miesięcy.
 
Jak wygląda zaliczanie praktyk?
 
W przypadku wyjazdu studenta w celu odbycia praktyki za granicą, student otrzymuje Training Agreement (“Porozumienie o programie praktyki”), którą zobowiązany jest odbyć, ustalone między uczelnią macierzystą a podmiotem przyjmującym studenta na praktykę.
 
W przypadku zaliczenia przez studenta praktyki zawodowej za granicą, Kierownik Działu Praktyk sporządza dokument potwierdzający uznanie praktyk w oparciu o dostarczone przez studenta potwierdzenie odbycia praktyk na uczelni zagranicznej.
 
Warunkiem koniecznym uznania okresu praktyk zagranicznych jest przedstawienie przez studenta Training Agreement potwierdzonego przez podmiot, w którym student odbywał praktykę oraz zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego dokładne daty pobytu na zagranicznej uczelni (Statement/Certificate of recognition of the traineeship period abroad). 
 
Wyjazd na praktyki dla absolwentów
 
W przypadku wyjazdu na praktykę dopuszcza się udział absolwentów, przy czym kandydat powinien zostać zrekrutowany do wyjazdu w trakcie ostatniego roku studiów i musi zrealizować i ukończyć praktyki za granicą w ciągu jednego od roku od zdania egzaminu dyplomowego.
 
- formularz zgłoszeniowy
- klauzula RODO
- CV po angielsku ze zdjęciem
 
Dokumenty należy złożyć w pokoju 8 w bud. A
 
Erasmus+ PO WER 
Program Erasmus+ PO WER to możliwość odbywania części studiów i praktyk za granicą
przez studentów niepełnosprawnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 
Kto może skorzystać z programu Erasmus+ PO WER?
Studenci zakwalifikowani na studia/praktykę w danym roku na wyjazd programie Erasmus+, dla których uczelnia potwierdzi prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego” otrzymują zarówno „wsparcie indywidualne”, jak i „dodatek socjalny” z budżetu PO WER. 
 
Studenci uprawnieni w uczelni do otrzymywania stypendium socjalnego w dniu złożenia wniosku o wyjazd zagraniczny na studia/praktykę otrzymują dodatkową kwotę na każdy miesiąc pobytu, zwaną dalej „dodatkiem socjalnym”.
 

Multimedia

Prev Next
  • Wirtualne informatory
  • Wirtualny spacer

Biblioteka

Akademickie Biuro Karier