Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

E-administracja

E-ADMINISTRACJA

Ta specjalność jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. W dobie postępu technologicznego oraz rozwoju informatyzacji i cyfryzacji następuje transformacja administracji „papierowej” na „elektroniczną”. Rodzi to zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę pracowników zdolnych do wykonywania pracy z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu administracji elektronicznej. Wiedza, a zwłaszcza umiejętności zawodowe zdobyte w trakcie studiów w ramach przedmiotów podstawowych, uzupełniona przedmiotami na specjalności „e–administracja” pozwoli Ci na samodzielne, sprawne wykonywanie pracy na stanowiskach bezpośrednio związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych w zakresie np.: elektronicznego obiegu dokumentacji, komunikacji elektronicznej, usług administracji on–line.


Praca dla Absolwenta specjalności E-Administracja:

 • jednostki administracji rządowej,
 • jednostki administracji samorządowej,
 • podmioty gospodarcze.


Przedmioty w ramach specjalności:

 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
 • Podstawy prawne administracji elektronicznej.
 • E-administracja.
 • Bezpieczeństwo informacji w administracji elektronicznej.
 • Elektroniczne bazy danych w administracji.
 • Elektroniczne platformy usług administracji publicznej.
 • Dostęp do informacji publicznej BIP.
 • Nowoczesne technologie informatyczne i systemy informatyczne w administracji.
 • Narzędzia informatyczne usprawniające pracę w administracji ECDL.
 • Elektroniczny obieg dokumentacji w administracji.
 • Elektroniczny system komunikacji w postępowaniu administracyjnym.
 • Usługi administracji on-line.


Kadra:

 • Dr M. Chrzanowski, doradca biznesowy, szkoleniowiec, ekspert z zakresu akceleracji biznesu z wykorzystaniem najnowszych metod, technik i narzędzi
 • Mgr A. Burnatowska, Kierownik Działu Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 • Mgr A. Trygar, starszy specjalista w Oddziale ds. Administrowania Infrastrukturą Aplikacyjną w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym PUW w Rzeszowie
 • Mgr M. Borowik, Zastępca Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie