Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja

ORGANIZACJA PRACY SOCJALNEJ I RESOCJALIZACJA

Program specjalności umożliwia podjęcie zatrudnienia w sektorze pomocy społecznej. Nie uprawnia jednak do uzyskania statusu pracownika socjalnego w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.


Praca dla Absolwenta specjalności Organizacja Pracy Socjalnej i Resocjalizacja:

 • regionalne ośrodki polityki społecznej
 • powiatowe centra pomocy rodzinie
 • ośrodki pomocy społecznej
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • domy pomocy społecznej


Przedmioty w ramach specjalności:

 • Wprowadzenie do socjologii – instytucje polityki społecznej.
 • Wprowadzenie do psychologii społecznej.
 • Teoretyczne podstawy pracy socjalnej z metodyką.
 • Elementy patologii społecznej.
 • Pedagogika rodziny z metodyką.
 • Diagnozowanie potrzeb społecznych.
 • Podstawy psychiatrii i psychopatologii.
 • Praca socjalna z osobą niepełnosprawną.
 • Komunikacja interpersonalna i mediacja w pracy socjalnej.
 • Socjoterapia.
 • Profilaktyka społeczna.Kadra:

 • Dr L. Gajos, socjolog, b. dyrektor HR w Polfa sp. z o.o.
 • Dr M. Gajda-Durlik, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie
 • Dr Z. Frączek, specjalista z zakresu pedagogiki społecznej
 • Dr E. Rzeszutko-Wójcik, psychoterapeuta, biegła z zakresu psychologii
 • Dr D. Fudali, funkcjonariusz Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie