Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO


Program specjalności obejmuje m.in. treści prawnicze, socjologiczne oraz związane z etyką zawodową. Studenci studiujący specjalność Administracja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zdobywają zarówno umiejętności teoretyczne, które pozwalają im na poznanie podstaw funkcjonowania służb, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w służbie bezpieczeństwa publicznego, takie jak np. posługiwanie się bronią palną czy znajomość zasad funkcjonowania laboratorium kryminalistycznego. Dobór przedmiotów umożliwia zapoznanie się ze wszystkimi aspektami funkcjonowania służb bezpieczeństwa wewnętrznego.

Praca dla Absolwenta specjalności Administracja Bezpieczeństwa Wewnętrznego:

 • służby i formacje mundurowe m.in. Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Celno-Skarbowa,
 • Służba Ochrony Państwa;
 • służby specjalne, np. ABW, CBA, SWW.

Przedmioty w ramach specjalności:

 • Zasady zatrudnienia do służb ochrony bezpieczeństwa i porządku.
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej.
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy.
 • Prawo i bezpieczeństwo w lotnictwie.
 • Służby ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach.
 • Laboratorium kryminalistyczne.
 • Prawo karne medyczne.
 • Współdziałanie służb ochrony bezpieczeństwa publicznego.
 • Elementy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Kadra:

 • Prof. dr hab. P. Zapałowski, poseł na Sejm III kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, Przewodniczy Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego
 • Dr D. Gąsiorowski, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol
 • Dr R. Bałdys, b. Dyrektor Biura Kontroli Komendy Głównej Policji, b. Zastępca Komendanta Stołecznej Policji
 • Ppłk. Dr P. Łuczkowski, b. szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie
 • Mgr A. Bodzioch, b. Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie