Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zarządzanie Projektowe

Studia na specjalności „Zarządzanie projektowe” mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu metod i technik zarządzania projektami jak również wyposażenie absolwenta w umiejętności i wiedzę, która zostanie później wykorzystana w praktyce zarządzania.

Po ukończeniu tej specjalności absolwent będzie umiał dokonać analizy i diagnozy organizacji oraz będzie potrafił podjąć działania maje na celu doskonalenie i rozwój jednostki.

Specjalność jest adresowana do osób chcących poznać koncepcję, realizację, monitoring oraz kontrolę realizacji projektu, identyfikację ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projektach, zasady tworzenia budżetu projektu i określenie źródeł jego finansowania jak również projektowanie oraz realizację działań naprawczych. Specjalność przygotowuje przyszłego absolwenta do podjęcia zatrudnienia, zwłaszcza w zakresie projektowania rozwiązań organizacyjnych, koordynacji i nadzoru czynności przebiegających w organizacji, wdrażania zmian organizacyjnych czy przeciwdziałania dysfunkcji w organizacji.

Absolwenci tej specjalności będą mogli podjąć zatrudnienie w charakterze specjalisty lub doradcy. Ponadto będą przygotowani do pracy w charakterze członka zespołu projektowego jak również będą mogli zajmować samodzielne stanowisko w zakresie zarządzania projektami.

Wybrane przedmioty na specjalności "Zarządzanie projektowe":

  • Zarządzanie strategiczne projektami - dr hab. Agnieszka Rzepka (trener/ doradca dla sektora publicznego i prywatnego w zakresie szeroko pojmowanego zarzadzania, ekspert PARP w obszarze Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program operacyjny Innowacyjny Rozwój, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;  ekspert Ministerstwa Rozwoju w obszarze działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,  Klastry Kluczowe, Ekspert merytoryczny w Regionalnym Centrum Informacji  Europejskiej w Rzeszowie, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, nauczyciel akademicki                                                                                       
  • Metody i techniki pracy w zespole - dr Hubert Obora  (trener/doradca dla sektora prywatnego, w zakresie współczesnych koncepcji zarządzania, specjalista w zakresie implementacji narzędzi identyfikacji i analizy problemów m. in. takich jak: PDCA problem-solving, QC-story, G8D, A3, QRQC ; nauczyciel akademicki).
  • Zarządzanie procesami – mgr Karolina Falarz, (specjalista z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodą PRINCE 2, starszy specjalista Zespołu ds. Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
  • Optymalizacja procesów -mgr Krzysztof Gwadera ( specjalista ds. optymalizacji procesów. Trener Lean, TQM.  Praktyk Lean Manufacturing, TQM z ponad 14 letnim doświadczeniem w projektowaniu linii produkcyjnych oraz systemów logistycznych przy zastosowaniu metodologii VSM, 3P, MSW/CD, we wdrażaniu Lean, Kaizen, 5S i wizualnego zarządzania, TPM, SMED, RCA oraz inicjowaniu projektów pro-jakościowych wynikających z PFMEA. Odpowiedzialny za rozwój podległego zespołu, strategii ciągłego doskonalenia, zarządzania procesem strategicznej karty wyników BSC oraz realizację projektu Transformacji Lean. Trener, wykładowca z zakresu narzędzi: Lean, TQM. Lider zespołu „Hazard Hunt” w doskonaleniu BHP. Współtwórca autorskiego systemu predykcji TPM opartego na IoT/ Industry 4.0