Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Studia drugiego stopnia - 2022/2023

Studia w Uczelni są płatne.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o stypendia „z budżetu państwa” (stypendia: Rektora dla najlepszych studentów, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi) oraz stypendia z budżetu Uczelni.
W roku 2021 WSPiA otrzymała na pomoc materialną dla studentów kwotę 6 mln 660,7 tys. zł. Stypendia otrzymuje większość studentów WSPiA. W 2020r. studenci II roku WSPiA, korzystający z pomocy materialnej mogli otrzymać co miesiąc do 2435 zł.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata (cztery semestry) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.


Kierunki: "ADMINISTRACJA", "BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE"

( I rok - studia drugiego stopnia - magisterskie)
WARIANT OPŁAT DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI INNYCH NIŻ WSPIA (BEZ ZNIŻKI W RAMACH PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO)

 

STUDIA STACJONARNE
I rok studiów (semestr pierwszy i drugi) rok akademicki 2022/2023
Wariant miesięczny Wariant semestralny Wariant roczny

9 rat miesięcznych

miesiące:

  • X: 620 zł miesięcznie
  • XI, XII, I: 610 zł miesięcznie
  • II, III, IV, V, VI: 490 zł miesięcznie

łączna opłata za semestr: 2 450zł

łączna opłata za I rok: 4 900 zł

 
STUDIA NIESTACJONARNE
I rok studiów (semestr pierwszy i drugi) rok akademicki 2022/2023
Wariant miesięczny Wariant semestralny Wariant roczny

9 rat miesięcznych

miesiące:

  • X, XI, XII, I: 550 zł miesięcznie
  • II, III, IV, V, VI: 440 zł miesięcznie

łączna opłata za semestr: 2 200 zł

łączna opłata za I rok: 4 400 zł

 

 

Wysokość opłaty nie ulega zmianie w trakcie roku akademickiego. W kolejnych latach opłata za studia może wzrastać w granicach tempa wzrostu inflacji.

Opłata za studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej pobierana jest za 9 miesięcy nauki, w przeciwieństwie do wielu innych uczelni pobierających opłatę za 10 lub nawet 12 miesięcy.

Wpłaty za studia powinny być wnoszone na konto WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w BGŻ BNP Paribas S.A.
nr 51 20300045 1110 0000 0090 6040.


To nas wyróżnia:

  • Poza jednorazową opłatą wpisową i opłatą za studia, nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat!
  • W ramach Programu Lojalnościowego absolwenci studiów I stopnia w WSPiA (którzy rozpoczęli i ukończyli studia w WSPiA) otrzymują zniżkę w opłacie za studia drugiego stopnia zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego.
  • Absolwenci studiów I stopnia w WSPiA zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej za studia drugiego stopnia.