Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Podatki i prawo podatkowe

Podstawowe informacje:

 1. Studia trwają 2 semestry. 
 2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
 3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
  W roku akademickim 2023/2024 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie on-line.
 4. Wymagane dokumenty:
  • 1 zdjęcie,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
  • dowód osobisty do wglądu.
 5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
 6. Opłaty za studia:
  • 4 100 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
  • Studenci i absolwenci korzystający z "programu lojalnościowego" oraz Bonu Edukacji Dodatkowej przysługuje obniżenie opłaty na studia podyplomowe. 
 7. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
 8. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
 9. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
 10. Rekrutacja trwa do 15 listopada 2023 r.

 

Problematyka prawa podatkowego odgrywa współcześnie doniosła rolę, zwłaszcza w ostatnim czasie, gdy reformie uległ system organów administracji podatkowej w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Prawo podatkowe w wydaniu objętym studiami podyplomowymi obejmuje szczegółowy zakres prawa materialnego podatkowego, postępowania administracyjnego w sprawach podatkowych, sądowo-administracyjnej kontroli legalności decyzji podatkowej, a także egzekucji zobowiązań podatkowych.

Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej stosowania prawa podatkowego, tak od strony organów orzekających w sprawach podatkowych, jak i podatników, płatników i inkasentów – w tym przedsiębiorców (osób prawnych i jednostek organizacyjnych) oraz osób fizycznych.

W ramach studiów przybliżone zostaną problemy wynikające z bieżącego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz samorządowych kolegiów odwoławczych.


Problematyka studiów:

 1. Ustrój organów podatkowych.
 2. Proces podatkowy.
 3. Postępowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych.
 4. Czynności zawodowego pełnomocnika w sprawach podatkowych.
 5. Materialne prawo podatkowe (podatki państwowe i samorządowe).
 6. Kontrola podatkowa.
 7. Egzekucja zobowiązań podatkowych.
 8. Prawo karne skarbowe.
 9. Status biegłego skarbowego.