Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Podatki i prawo podatkowe

Podstawowe informacje:

  1. Studia trwają 2 semestry. 
  2. W programie ok. 180 godzin zajęć.
  3. Studia prowadzone systemem niestacjonarnym (zaocznym).
    W roku akademickim 2022/2023 zajęcia na studiach podyplomowych będą odbywały się w formie on-line.
  4. Wymagane dokumenty:
    • 1 zdjęcie,
    • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
    • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł. (opłatę należy wnosić na rachunek WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa: 51 20300045 1110 0000 0090 6040, BNP Paribas Bank Polska S.A.) - płatne w momencie rozpoczęcia cyklu kształcenia,
    • dowód osobisty do wglądu.
  5. Dni prowadzenia zajęć: soboty i niedziele.
  6. Zajęcia odbywają się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie oraz w systemie on-line (do wyboru).
  7. Opłaty za studia:
    • 3 750 zł. (możliwość płatności w wariantach wpłat: miesięcznych, semestralnych lub jednorazowo),
    • dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (dotyczy wyłącznie absolwentów, którzy studiowali w WSPIA przez pełny cykl studiów - 4, 6 lub 10 semestrów) - 30% rabatu,*
    • dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbywających Studia podyplomowe w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej - BED 1 875 zł. (opłata wnoszona jest za II semestr studiów), więcej informacji na stronie... .*
      * zniżki nie łączą się ze sobą.
  1. Przyjęcia odbywają się na zasadzie zgłoszeń (studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia - magisterskich oraz absolwentów studiów I stopnia - licencjackich i inżynierskich). 
  2. Zajęcia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się odpowiedniej ilości słuchaczy.
  3. Kandydaci proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu i kierowanie się wytycznymi w zakładce "krok po kroku".
  4. Rekrutacja trwa do 20 października br. Przedłużamy rekrutację do 15 listopada 2022 r.!

 

Problematyka prawa podatkowego odgrywa współcześnie doniosła rolę, zwłaszcza w ostatnim czasie, gdy reformie uległ system organów administracji podatkowej w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Prawo podatkowe w wydaniu objętym studiami podyplomowymi obejmuje szczegółowy zakres prawa materialnego podatkowego, postępowania administracyjnego w sprawach podatkowych, sądowo-administracyjnej kontroli legalności decyzji podatkowej, a także egzekucji zobowiązań podatkowych.

Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej stosowania prawa podatkowego, tak od strony organów orzekających w sprawach podatkowych, jak i podatników, płatników i inkasentów – w tym przedsiębiorców (osób prawnych i jednostek organizacyjnych) oraz osób fizycznych.

W ramach studiów przybliżone zostaną problemy wynikające z bieżącego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz samorządowych kolegiów odwoławczych.


Problematyka studiów:

  1. Ustrój organów podatkowych.
  2. Proces podatkowy.
  3. Postępowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych.
  4. Czynności zawodowego pełnomocnika w sprawach podatkowych.
  5. Materialne prawo podatkowe (podatki państwowe i samorządowe).
  6. Kontrola podatkowa.
  7. Egzekucja zobowiązań podatkowych.
  8. Prawo karne skarbowe.
  9. Status biegłego skarbowego.