Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Ochrona danych osobowych – 180 godz.

Kurs "Ochrona danych osobowych" w wymiarze 180 godzin będzie prowadzonyw  formie online w semestrze letnim 2021/2022 oraz w semestrze zimowym 2022/2023.

Zajecia będą się odbywać na platformie Teams w godzinach 17.00 - 20.00 w dni powszednie.

Tematyka kursu:

Tematyka


Liczba godzin

1.Prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych przez administratora

 • opracowanie rejestru czynności przetwarzania
 • opracowanie rejestru kategorii czynności przetwarzania
 • sporządzenie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wykazu osób upoważnionych
 • opracowanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • opracowanie polityki ochrony danych osobowych

30

 • dokonanie analizy ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych w oparciu o jedną wybraną metodę
 • przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych
 • sporządzenie porozumienia dotyczącego współadministrowania

30

2.Realizacja przez administratora obowiązku informacyjnego

 • sporządzenie klauzuli informacyjnej w przypadku pozyskania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą
 • sporządzenie klauzuli informacyjnej w przypadku pozyskania danych osobowych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą
 • sporządzenie klauzuli informacyjnej dla kandydata do pracy
 • sporządzenie klauzuli informacyjnej w przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego
 • sporządzenie klauzuli informacyjnej w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z przysłaniem newsletteru
 • sporządzenie klauzuli informacyjnej w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z wydaniem paszportu

30

3. Wyznaczenie inspektora ochrony danych (IOD)

 • przeprowadzenie analizy zasadności powołania IOD
 • sporządzenie dokumentu powołującego IOD oraz odwołującego IOD
 • wyznaczenie IOD w formie umowy cywilno-prawnej
 • opracowanie zakresu czynności dla IOD
 • opracowanie planu audytu oraz monitorowania przestrzegania RODO

20

4. Realizacja zadania związanego ze zgłoszeniem naruszenia ochrony danych osobowych do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • opracowanie procedury zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych w firmie
 • sporządzenie zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z zaleceniami organu nadzorczego
 • sporządzenie wewnętrznej dokumentacji dokonanego naruszenia ochrony danych osobowych
 • opracowanie zawiadomienia skierowanego do osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

30

5.Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 • sporządzenie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dla dostawcy oprogramowania kadrowego dla firmy ze zgodą na podpowierzenie
 • sporządzenie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na usługi księgowe bez zgody na podpowierzenie

10

6. Realizacja praw osób, których dane dotyczą-

 • opracowanie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • sporządzenie wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz uzyskanie ich kopii
 • przygotowanie odpowiedzi na wniosek o realizację prawa dostępu do danych osobowych określonego w art. 15 RODO
 • sporządzenie wniosku o usunięcie danych osobowych (skorzystanie z prawa do bycia zapomnianym)
 • przygotowanie powiadomienia o sprostowaniu danych osobowych oraz o ograniczeniu przetwarzania danych osobowych
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną Sytuacją

30

RAZEM

180

 

Osoby chętne do uczestnictwa w kursie proszone są o wypełnienie poniższych dokumentów i wypełnienie formularza:

Prosimy o przesłąnie uzupełnionych i podpisanych skanów dokumentów!

UWAGA! By formularz był aktywny, należy zalogować się na uczelniane konto MS OFFICE!

 

Pliki do pobrania: